Duitsers geïnteresseerd in Groningse fietservaringen

Gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers In Duitsland zijn geïnteresseerd in de Groningse ervaringen met fietsen. Ze kijken met belangstelling naar ons fietsknooppuntennetwerk, de fietsvoorzieningen op onze ov-hubs en onze ervaringen met bakfietsen ('cargobikes'). Voor het Europese project 'Bike no Borders' organiseerde de provincie een serie workshops met Duitse gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers om de Groningse ervaringen te delen.

Doorfietsroutes

Uit contacten met Duitse organisaties bleek dat er over de grens veel behoefte bestond aan goede Nederlandse voorbeelden op het gebied van de fiets. De Duitsers zijn onder meer geïnteresseerd in onze doorfietsroutes, slimme routes naar belangrijke locaties, zoals het station of de universiteit, en onze openbaar vervoerknooppunten, de hubs. Andersom zijn we in Groningen geïnteresseerd in de kennis op het gebied van ICT, zoals slimme route-apps.

Fietsknooppunten

De provincie organiseerde vijf workshops rond vijf thema's, waarbij verschillende aspecten van het fietsbeleid naar voren kwamen. Zo ging het over infrastructuur, techniek, verbindingen met openbaar vervoer en toerisme. Deelnemers waren Duitse gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers. Afgesproken is om het toeristische fietsknooppuntennetwerk aan de Nederlandse kant van de grens aan te sluiten op de Duitse fietspaden aan de andere kant van de grens. Voor dit project is Europese subsidie toegekend. 

Vervolg

Het afgelopen half jaar was een verkenning naar de mogelijkheden om samen te werken; het komende half jaar moet er een vervolg komen op het project ' Bike no Borders'. De bedoeling is om een aantal projecten uit te werken om hier een grote Europese subsidieaanvraag voor te doen.