Drukkerij Scholma krijgt halve ton voor nieuwe snijmachine

Het bedrijf Scholma Print & Media uit Bedum krijgt van de provincie Groningen een subsidie van 50.000 euro voor het installeren van een nieuwe moderne snijmachine. Met deze nieuwe machine kan Scholma efficiënter werken, waardoor het bedrijf meer kan produceren. Dit levert de komende jaren nieuwe orders en daarmee ook nieuwe banen op.

Digitaal

In de nieuwe snijstraat kan alle informatie die voor het drukken nodig is digitaal worden ingevoerd. Hierdoor kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van papier. Meerdere orders kunnen op één vel worden gedrukt, zodat er minder papier, inkt en energie gebruikt hoeven te worden. De machine vergemakkelijkt ook het werk voor de medewerkers: ze hoeven minder handwerk te verrichten en minder te tillen.

Nieuwe machines

Scholma Print & Media is een modern grafisch mediabedrijf met ongeveer 50 medewerkers. Bij het bedrijf worden onder andere flyers, tijdschriften en boeken gedrukt. Vanwege de toenemende digitalisering neemt de vraag naar klassiek drukwerk af. Daarom investeert Scholma in nieuwe machines en digitalisering. De nieuwe snijstraat is daar een voorbeeld van.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit het tweede programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen, dat sinds maart 2015 van kracht is. Met dit programma wil de provincie Groningen innovatie en duurzaamheid binnen het midden- en kleinbedrijf bevorderen. In totaal is er 2,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten.