Drijvend platform voor broedende visdieven in haven Delfzijl

Groningen Seaports en de provincie Groningen dragen samen 25.000,- euro bij aan de komst van een broedponton in de haven van Delfzijl. Op dit drijvende platform kunnen onder meer visdieven ongestoord broeden, omdat er geen recreanten, honden of andere dieren bij kunnen komen. Momenteel wordt het ponton ingericht ter hoogte van de schermdam. Er komen grind, schelpen, stukken buis op te liggen. Ook wordt het platform omringd met gaas.

 

Groningen Seaports en de provincie Groningen dragen samen 25.000,- euro bij aan de komst van een broedponton in de haven van Delfzijl. Op dit drijvende platform kunnen onder meer visdieven ongestoord broeden, omdat er geen recreanten, honden of andere dieren bij kunnen komen. Momenteel wordt het ponton ingericht ter hoogte van de schermdam. Er komen grind, schelpen, stukken buis op te liggen. Ook wordt het platform omringd met gaas.

Aanleiding

Voor de windmolens op de schermdam is een zogenaamde Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven. In deze vergunning is opgenomen dat er een broedvoorziening voor vogels moet zijn, nog voordat de windmolens in gebruik worden genomen. De visdieven zijn al gewend zijn om te broeden op het ponton, omdat zij dat tijdens de afgelopen twee broedseizoenen gedaan hebben. In 2010 en 2011 is het broeden van de vogels succesvol verlopen.