Drie ton voor promotie van cultuurhistorisch erfgoed provincie

Het project Marketing Cultuurtoerisme Groningen krijgt van de provincie Groningen een bijdrage van bijna 300.000,- euro. De promotiecampagne moet het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie beter onder de aandacht brengen, om zo meer toeristen uit de rest van Nederland en Noord-Duitsland aan te trekken. De promotie van de provincie vindt plaats op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via brochures, buitenreclame in de Randstad en advertenties in kranten. Verder worden er digitale magazines en speciale apps voor smartphones ontwikkeld.

 

Het project Marketing Cultuurtoerisme Groningen krijgt van de provincie Groningen een bijdrage van bijna 300.000,- euro. De promotiecampagne moet het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie beter onder de aandacht brengen, om zo meer toeristen uit de rest van Nederland en Noord-Duitsland aan te trekken. De promotie van de provincie vindt plaats op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via brochures, buitenreclame in de Randstad en advertenties in kranten. Verder worden er digitale magazines en speciale apps voor smartphones ontwikkeld.  

Ambassadeurs

Naast folders en advertenties in kranten en tijdschriften, komen er ook stands op landelijke beurzen te staan waar allerlei informatie te vinden is over de provincie. En via een nieuwe website moeten toeristen straks eenvoudig arrangementen kunnen kunnen boeken. De speciale apps worden ontwikkeld om bezoekers routes door de provincie aan te bieden en ze te verleiden om langer in het gebied te blijven. Onder andere Henk Helmantel, Imca Marina en Lenie 't Hart zullen optreden als ambassadeurs van de provincie. Het is verder de bedoeling dat bezoekers ook via bepaalde thema's (bijvoorbeeld Culinair, Wadden of Cultuur) routes, restaurants en overnachtingsmogelijkheden aangeboden krijgen.

Monumentale panden

Een ander onderdeel van het project Marketing Cultuurtoerisme Groningen is het vergroten van het cultuurhistorisch aanbod. Dit gebeurt door unieke monumentale kantoorpanden, kerken en woningen, die normaal gesloten zijn, toegankelijk te maken voor het grote publiek. Particuliere eigenaren worden gevraagd hun locatie op gezette tijden open te stellen en ze herkenbaar te maken met vlaggen en wimpels.

Drie miljoen euro

De promotieactiviteiten zijn een extra ondersteuning van de campagne 'Genieten', die de Stichting Erven de Jager eerder in 2010 is gestart. Voor het project Marketing Cultuurtoerisme Groningen is bijna drie miljoen euro beschikbaar. Naast de bijna drie ton van de provincie is de grootste bijdrage van de Stichting Erven de Jager (twee miljoen euro). Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geeft zeven ton. Het project is inmiddels aan de gang en duurt drie jaar.