Drie ton extra uit Coronafonds voor arbeidsmarktscholing en stageplaatsen

De provincie Groningen stelt € 200.000 extra beschikbaar voor de
subsidieregeling arbeidsmarktscholing en € 100.000 voor stageplaatsen. De
regelingen uit het Coronafonds zijn zeer succesvol gebleken sinds de opening
op 1 maart. Werkgevers kunnen met deze extra budgetten verder investeren
in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers, maar ook
een veilige stageplaats aan studenten bieden.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De provincie vindt het belangrijk dat mensen zich verder kunnen ontwikkelen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Bij ondernemers is er veel behoefte aan scholing en stages. Door zich te blijven ontwikkelen kunnen werknemers meebewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor worden bedrijven flexibeler. Door de subsidieregelingen krijgt de Groningse arbeidsmarkt een impuls.

Arbeidsmarktscholing

Het extra budget van € 200.000 is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of
organisaties die, ondanks de coronacrisis, investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. Door het stimuleren van scholing wordt
de Groningse arbeidsmarkt versterkt en het neemt het kennisniveau van werkgevers en werknemers toe.

Stageplaatsen

Met het extra budget van € 100.000 worden ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties gestimuleerd om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaalonderwijs, mbo, hbo en wo. 

Aanvragen en contact

Ondernemers kunnen beide subsidies per direct aanvragen via het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Coronafonds

Het Coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is inmiddels € 470.000 beschikbaar gesteld voor
arbeidsmarktscholing en € 370.000 voor stageplaatsen.