Drie miljoen voor onderzoek naar verbetering persoonlijke gezondheid

De provincie Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en midden- en kleinbedrijven gaan 3 miljoen euro investeren in onderzoek naar de verbetering van de individuele gezondheidssituatie (Personalized Health). De investering moet de huidige samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen verbeteren en nieuwe bedrijven aantrekken.

 

De provincie Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en midden- en kleinbedrijven gaan 3 miljoen euro investeren in onderzoek naar de verbetering van de individuele gezondheidssituatie (Personalized Health). De investering moet de huidige samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen verbeteren en nieuwe bedrijven aantrekken.

Personalized Health

De levensverwachting is de afgelopen vijftig jaren sterk toegenomen. De extra jaren gaan wel gepaard met toenemende chronische ziekten. Een grote verbetering in de gezondheidssituatie is alleen mogelijk als de nadruk verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (preventie). De toekomst van de zorg ligt daardoor bij individueel toegespitste oplossingen, ook wel ‘Personalized Health’ genoemd. Deze tendens biedt kansen voor Groningen.

Werkgelegenheid

Met de investering van 3 miljoen euro wordt niet alleen de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verbeterd, maar ook werkgelegenheid gecreëerd, op de Healty Ageing Campus van het UMCG (waar onderzoekers en bedrijven zich bezighouden met het vraagstuk rondom gezond ouder worden) en elders in de regio. De komende vijf jaar moeten er 300 tot 400 nieuwe banen bij komen. Daartoe worden jaarlijks drie tot vijf nieuwe bedrijven opgezet, zodat er nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld rondom Personalized Health.

Vier thema's

De nieuwe samenwerkingsverbanden en bedrijven die zich met Personalized Health gaan bezighouden richten zich op vier thema's: biomerkers (stoffen in het lichaam die kunnen wijzen op een bepaalde aandoening, zoals glucose bij diabetes), geneesmiddelenontwikkeling, biomaterialen en voeding in vroegere levensfasen. Dit zijn thema's waar binnen het UMCG en het regionale mkb veel aandacht voor is.