Drie miljoen euro voor innovatief en duurzaam midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet meer investeren in innovatie en duurzaamheid. De provincie wil dit stimuleren en stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het programma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' loopt van 1 januari 2013 tot en met 2015.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet meer investeren in innovatie en duurzaamheid. De provincie wil dit stimuleren en stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het programma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' loopt van 1 januari 2013 tot en met 2015.

Waarom investeren?

Met deze forse investering willen wij Groningen profileren als innovatie- en duurzaamheidregio. Bovendien zijn vernieuwende projecten voor Groninger midden- en kleinbedrijven heel belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering. Een project kan tot maximaal 50 procent van de kosten vergoed krijgen tot maximaal 100.000,- euro.

Samenwerking

Vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Groninger ondernemers hebben nauw samengewerkt om het programma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' tot stand te brengen. Ook Energy Valley, NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland), en Koninklijke Metaalunie zijn betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Alle partijen verwachten dat dit programma aanslaat bij het midden- en kleinbedrijf in Groningen.

Budget

Het totale budget van het nieuwe programma is drie miljoen euro. Hiervan is 2.740.000,- euro beschikbaar als subsidie voor projecten. 160.000,- euro gaat naar het programma Leren voor duurzame Ontwikkeling, een programma van het Rijk voor duurzaamheidsprojecten. De resterende 100.000,- euro is nodig voor facilitaire ondersteuning van het programma.