Drie gemeenten onder financieel toezicht van provincie

De gemeenten Bellingwedde, Delfzijl en Ten Boer komen in 2013 onder preventief toezicht te staan van de provincie Groningen. Dat betekent dat deze gemeenten in 2013 de provincie om toestemming moeten vragen als ze grote financiële verplichtingen willen aangaan. De overige twintig gemeenten hebben een hun zaken goed op orde. Zij worden door de provincie op afstand gevolgd (repressief toezicht).

 

De gemeenten Bellingwedde, Delfzijl en Ten Boer komen in 2013 onder preventief toezicht te staan van de provincie Groningen. Dat betekent dat deze gemeenten in 2013 de provincie om toestemming moeten vragen als ze grote financiële verplichtingen willen aangaan. De overige twintig gemeenten hebben een hun zaken goed op orde. Zij worden door de provincie op afstand gevolgd (repressief toezicht).

Waarom preventief toezicht?

De gemeente Bellingwedde kwam in 2012 onder preventief toezicht te staan van de provincie. Sindsdien is de financiële positie van de gemeente Bellingwedde verbeterd. De financiële positie is echter nog niet zo stabiel dat de provincie het toezicht op deze gemeente kan versoepelen. De gemeenten Ten Boer en Delfzijl kampen met de gevolgen van de financiële crisis. Grond die zij in het verleden hebben aangekocht, is nu minder waard. Wanneer de twee gemeenten deze afboeking van de grondwaarde in hun begrotingen verwerken, zijn de uitgaven groter dan de inkomsten en is er geen zicht op herstel van begrotingsevenwicht in de komende jaren. Naast deze afboeking geeft de gemeente Delfzijl aan dat ze ook bezig moet met een forse investeringsopgave om de gemeente leefbaar en vitaal te houden.

Wettelijke taak

Het toezicht houden op gemeentelijke financiën is een wettelijke taak van de provincie. Als een begroting voor het komende jaar geen evenwicht vertoont en dit volgens de meerjarenraming voor de komende jaren ook niet hersteld kan worden, dan worden deze gemeenten onder preventief toezicht geplaatst.