Drie extra wensen voor de nieuwe zuidelijke ringweg gaan door

De fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor bij de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat en de volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg in Groningen gaan door. En het Julianaplein krijgt een groenere aanblik. Dat heeft de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid besloten. 

Herijking

In 2014 spraken Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Groningen in de Realisatieovereenkomst Aanpak Ring Zuid Groningen met elkaar af dat zij op drie momenten de financiële balans zouden opmaken van het project. 8 november was het derde zogeheten 'herijkingsmoment'. Daarbij werd geconstateerd dat er nog steeds financiële ruimte is voor de wensen van de stuurgroep. Er blijkt wel meer tijd nodig te zijn voor de afronding van het ontwerp maar ondertussen gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg gewoon door.

Wensen

Met de drie wensen die nu definitief uitgevoerd worden kiest de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid voor een groene inpassing van de ringweg in de omgeving. Door de ‘Esperantotunnel’ worden de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor met elkaar verbonden. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad en verbetert het fietsnetwerk. Met de volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg kunnen auto’s ook via het Europaplein naar het oosten (richting Hoogezand) en omgekeerd.
Verder wordt het nieuwe Julianaplein zo groen mogelijk gemaakt.

Uitwerking ontwerp

De aannemerscombinatie Combinatie Herepoort heeft op dit moment meer tijd nodig om het definitieve ontwerp goed af te ronden. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zelf zullen beginnen als het definitieve ontwerp klaar is. Naar verwachting wordt het project volgens planning in 2021 opgeleverd.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende periode gaan de voorbereidende werkzaamheden gewoon door. Het gaat onder meer om het verleggen van kabels en leidingen, de voorbereidingen voor de aanleg van tijdelijke wegen, de geplande werkzaamheden tijdens de treinvrije periodes en het kappen van bomen. Binnenkort worden inloopbijeenkomsten voor de omgeving georganiseerd over het ontwerp en de uitvoering ervan.

Kijk voor meer informatie op www.aanpakringzuid.nl.