Dorpshuis Zuidwolde krijgt lening vanuit vernieuwd Cultuurfonds voor monumenten

Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde heeft de eerste lening ontvangen vanuit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen. Deze lening wordt gebruikt voor de verbouwing en herbestemming van dorpshuis De Kern in Zuidwolde. Daarmee is de eerste lening verstrekt uit het fonds dat vorig jaar door de provincie Groningen is aangevuld met ruim € 2,1 miljoen. 

Beeldbepalend

Dorpshuis De Kern is gebouwd in 1874 en heeft als beeldbepalend dorpsgezicht grote waarde voor het dorp Zuidwolde. De gemeente Het Hogeland heeft het gebouw aangewezen als karakteristiek pand. Met behulp van de lening kan het dorpshuis gerestaureerd en verduurzaamd worden. Ook komt er een huisartsenpraktijk in het pand. De dorpsbewoners zijn de drijvende kracht achter de restauratieplannen voor het dorpshuis. Door een inzamelingsactie en persoonlijke inzet van de Zuidwolders krijgt het dorpshuis een nieuwe toekomst.

Cultuurfonds 

Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Nationaal Restauratiefonds verzorgt de uitvoering van het fonds. Omdat het fonds zo goed als leeg was, heeft de provincie het vorig jaar aangevuld. Verder zijn de bestedingsmogelijkheden uitgebreid. Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen verstrekt leningen voor restauratie, eventueel in combinatie met herbestemming en verduurzaming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. Met een lage rente en een looptijd van maximaal 30 jaar kunnen monumenteneigenaren een bedrag van maximaal €200.000,- lenen.

Bekijk ook het filmpje op ons YouTube-kanaal.