Doorvaarttijd bruggen Noord-Willemskanaal blijft na 2023 ongeveer gelijk

Goed nieuws voor de scheepvaart op het Noord-Willemskanaal. Ook vanaf 2023 is er voldoende tijd voor schepen om de bruggen bij het Hoofdstation in Groningen te passeren. Bij de tervisielegging van het Ontwerp Tracébesluit van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden ontstond het beeld dat er een openingstijd van twee keer twee minuten per uur zou overblijven voor de schepen. Uit onderzoek van de provincie, ProRail en de gemeente blijkt dat de spoorbrug met de dienstregeling voor 2023 twee keer per uur netto 6,5 minuten open kan. Dat is ongeveer even lang als nu.   

Meer treinverkeer

Na 2023 rijden er extra treinen tussen Groningen en Leeuwarden en rijden de treinen van Station Groningen Europapark elk kwartier door naar Station Groningen Noord en omgekeerd. Om de openingstijd van 6,5 minuten mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig. Zo moet de bediening van de verschillende bruggen beter op elkaar afgestemd worden, de dienstregeling van de treinen enigszins aangepast worden en de sneltrein naar Leeuwarden van een ander perron vertrekken. Deze maatregelen worden in nauw overleg met vervoerder Arriva genomen.

Brugbediening

Schepen die het Noord-Willemskanaal vanuit de stad richting Assen of het Paterswoldsemeer willen doorvaren, passeren bij het Hoofdstation drie bruggen: een busbaanbrug (de Zaanbrug), een spoorbrug en een fietsbrug. De provincie Groningen is beheerder van het Noord-Willemskanaal en verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart van schepen. ProRail bedient de spoorbrug, de gemeente de andere twee bruggen. Door de bediening van de drie bruggen nog beter op elkaar af te stemmen, kan tijd gewonnen worden. Ook kan de bediening ruimer worden door de dienstregeling van de treinen enigszins aan te passen en de geplande extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden op een ander perron aan te laten komen. Tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds kan de spoorbrug twee keer per uur 6,5 minuut open. Vóór en na die tijd is er langer tijd, aangezien er dan veel minder treinen rijden.

Extra treinen

Na 2020 gaat er elk uur een extra sneltrein rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Na 2022 rijden er elk kwartier doorgekoppelde treinen tussen station Groningen Europapark, het Hoofdstation en Station Groningen Noord en vervolgens de regio in richting Delfzijl/Roodeschool en Nieuweschans/Veendam. Ook voor de situatie waarin de extra sneltrein rijdt en de overige maatregelen op het Hoofstation nog niet zijn doorgevoerd, is er voldoende tijd beschikbaar voor de brugopeningen. De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden de komende tijd samen met deze partijen verder uitgewerkt.