Doorstroming verkeer bij rotondes Hoogezand verbeterd

De doorstroming van het verkeer bij de afrit van de A7 richting Hoogezand wordt verbeterd. De twee rotondes bij de Knijpsbrug worden verruimd en er komen extra rijstroken bij. Nu staat het verkeer daar in de spits geregeld vast als de Knijpsbrug in Hoogezand openstaat voor de scheepvaart. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen, als auto's in de file staan op de A7. Met de maatregelen stroomt het verkeer bij de Knijpsbrug sneller door en rijden auto's sneller de afrit van de A7 af.

Aanpassing rotondes

De rotondes worden zó aangepast dat verkeer dat over de Knijpsbrug moet, gescheiden wordt van het overige verkeer. Als de brug open is, kan het overige verkeer doorrijden. De verkeersdrukte is dan sneller weer opgelost als de brug dicht is.

Aansluiting Knijpslaan blijft

De rotonde aan de noordkant (bij Meubelhallen Kolham) wordt aangepast. Hier komt een rotonde met dubbele rijstroken (turborotonde) en worden twee aanrijstroken aangelegd. Daardoor wordt het verkeer richting Hoogezand gescheiden van het verkeer in de richting A7/Groningen. De aansluiting van de rotonde op de Knijpslaan blijft bestaan en wordt verbeterd. Dat is besloten in overleg met belanghebbenden en omwonenden. Zij hadden de gelegenheid om hier hun mening over te geven tijdens (digitale) inspraaksessies.

Fietsoversteken

Naast de aanpak van het rotondes verandert de situatie bij de Zwedenbrug en de Barentszstraat in Hoogezand. Bij de Zwedenbrug komt een veilige oversteekplaats voor fietsers met een vluchtheuvel midden op de weg. Bij de kruising van de Kerkstraat en Barentszstraat komt ook een middenberm met een fietsoversteek. Verder komt er een voorsorteervak voor verkeer dat linksaf wil richting de Barentzstraat. Zo kan het doorgaande verkeer richting het centrum van Hoogezand beter doorrijden.

Doorstroming

Met de aanpak van de toegangswegen naar de Knijpsbrug wordt de verkeerssituatie rond de A7 bij Hoogezand sterk verbeterd. Vooral in de avondspits ontstaan er files op de afrit van de A7 als de Knijpsbrug openstaat Ook bij de Rengersbrug, Zwedenbrug, N387 en het industrieterrein stroomt het verkeer niet goed door. Met de aanpassingen verbeteren de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Hoogezand.

Planning

In 2022 worden de aanpassingen aan de rotondes bij de Knijpsbrug uitgevoerd. Voor het project is ruim € 4 miljoen beschikbaar. De provincie Groningen werkt hierin samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Groningen.