Doorfietsroute Groningen-Leek komt ten zuiden van A7

De nieuwe doorfietsroute Groningen-Leek komt ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad ter hoogte van Oostwold. De parallelle fietsroute over de Zonnewal is een belangrijke wens van het dorp Oostwold. Via de doorfietsroute fiets je comfortabel, snel en veilig tussen Groningen en Leek.

Twee varianten

Deze nieuwe doorfietsroute maakt het aantrekkelijker om tussen Groningen en Leek vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Lange tijd waren er twee varianten in beeld: ten noorden en ten zuiden van de A7. Het nu gekozen ontwerp bevat onderdelen van beide varianten. De route ligt ten zuiden van de A7 en loopt voor een deel op de Zonnewal. Extra voordeel van het plan is dat nu ook de fietsroutes richting Leek worden aangepakt. Dit gaat om de route over de Hoofdstraat naar Tolbert en de route langs het Lettelberter- en Hoofddiep naar het centrum van Leek.

Inloopavond

Dinsdag 12 november van 17.00 tot 20.00 uur is er een inloopavond over de nieuwe doorfietsroute in Dorpshuis Lettelbert, Hoofdstraat 190 in Lettelbert.

Zonnewal bij Oostwold

Langs de A7 is een zonnewal gepland tussen het viaduct bij de Munnikevaart en het viaduct bij Lettelbert. Dit is een geluidswal van 1.500 meter lang, met daarop een zonnepanelen-installatie van ruim 9.000 vierkante meter. Deze zonnewal is een initiatief van de Energie Coƶperatie Oostwold.

Doorfietsroutes

Groningen wil een fietsvriendelijke provincie zijn en blijven. Daarom willen we het voor onze inwoners zo aantrekkelijk mogelijk maken de fiets te pakken. Dat proberen we bijvoorbeeld te doen met de aanleg van doorfietsroutes, fietspaden in de regio Groningen-Assen met weinig tot geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Het zijn brede en comfortabele fietspaden die goed worden onderhouden en in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt. Voor de doorfietsroute Groningen-Leek werken we als provincie samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen.