Donner ontvangt eerste exemplaar 'Kijk op krimp'

Maandagmiddag 31 januari ontving minister Donner in Groningen het eerste exemplaar van het Provinciaal Actieplan bevolkingsdaling.

Dit werd hem overhandigd door Pim de Bruijne, gedeputeerde wonen, welzijn en zorg van de provincie Groningen. Het actieplan 'Kijk op krimp' s een coproductie van de provincie Groningen en krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en gemeente De Marne.

27 Acties

Het plan bevat nu 27 acties en biedt een andere kijk op krimp in Groningen: minder maar beter. Acties die gaan over wonen, onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en mobiliteit, en met als doel om de leefbaarheid in de Groninger krimpregio's behouden en verbeteren. Wat kunnen we doen en wat is er nodig om de kwaliteit van het leven in deze regio's hoog te houden? Het plan van Groningen sluit aan bij het nationale actieplan en het landelijke beleid voor bevolkingsdaling.

Werkbezoek

Pim de Bruijne nodigde minister Donner uit voor een werkbezoek naar de krimpregio's Eemsdelta, Oost-Groningen en gemeente De Marne. En ervaringen te horen van de mensen die wonen, werken en leven in deze drie regio's. Werken aan een prettige leefomgeving voor iedereen: ook de provincie!