Dit jaar opnieuw coronasteun voor cultuursector: 1.3 miljoen beschikbaar

De cultuursector kan dit jaar opnieuw een beroep doen op een steun- en stimuleringspakket van de provincie. Culturele en creatieve zelfstandigen kunnen subsidie krijgen voor bijscholing en opdrachten, en bij het opzetten van nieuwe cultuurprojecten. Ook is er een schadepakket voor gesubsidieerde culturele instellingen om tekorten aan te vullen. Er is ruim €1.3 miljoen beschikbaar.

Stimuleringspakket zzp'ers

Zelfstandigen worden zwaar getroffen door de crisis. Het aantal opdrachten neemt af en zzp'ers komen vaak niet in aanmerking voor steunmaatregelen van het Rijk. Het stimuleringspakket van € 955.000 is bedoeld voor culturele en creatieve zzp'ers in onze provincie en is een voortzetting van bestaande steun- en stimuleringsmaatregelen uit 2021. Het bestaande pakket is uitgebreid met een creatieve voucherregeling en een Snelloket.

Regelingen

Het stimuleringspakket bestaat uit de volgende vier regelingen:

  • Het Pluspakket Incidentenbudget: een regeling voor meer opdrachten aan Groningse zzp’ers in de professionele culturele sector.
  • De Groninger aanvulling op de landelijke Permanente Professionele Ontwikkeling: bedoeld voor coaching, scholing of cursus om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de cultuursector. 
  • Het Snelloket: een regeling voor Groninger podiumkunstenaars, makers en zzp'ers om in coronatijd kleine projecten voor publiek uit te voeren die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Het loket gaat dit voorjaar open en loopt net als de bovenstaande regelingen via Kunstraad Groningen.
  • De voucherregeling: een regeling voor Groningse creatieve zzp'ers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf voor samenwerking bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of de organisatie. Deze regeling is aan te vragen bij Stichting Kunst & Cultuur (K&C).

Schadepakket

Voor culturele instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis is ruim € 316.000 aan financiële steun beschikbaar. Deze steun is bedoeld om tekorten uit de eerste helft van 2021 aan te vullen en te verzekeren dat deze instellingen overeind en gezond blijven. Dit geldt uitsluitend voor culturele instellingen die een structurele subsidie ontvangen van de provincie Groningen.