Discussie over sturing gaat door

Deze week stond weer grotendeels in het teken van de discussie over de sturing.

Deze week stond weer grotendeels in het teken van de discussie over de sturing.

Dinsdagmorgen ben ik naar Muntendam geweest. Daar heb ik het college van Burgemeester en Wethouders en het managementteam van de gemeente Menterwolde bijgepraat over ons project en vooral ook over de sturingsdiscussie. Ik vind dit soort ontmoetingen heel waardevol. Je kunt de belangrijkste zaken nog eens goed voor het voetlicht brengen en de achtergronden van dit project belichten. Het college en managementteam waren zeer geïnteresserd en vuurden tal van vragen op mij af.

Woensdag vond in de Martiniplaza in Groningen de regionale bijeenkomst ‘RUD’s in de praktijk’ plaats, georganiseerd door het landelijke programma voor de regionale uitvoeringsdiensten: Programma Uitvoering met Ambitie (PumA). De ambtelijke sleutelpersonen in dit programma waren er alledrie: de programmaleiders Wil van Delft (Rijk), Harry ter Braak (IPO) en Jan Wibier VNG). Goed om te zien dat er ook vanuit Groningen de nodige mensen van zowel gemeenten als provincie waren.
Wil van Delft vertelde in zijn opening dat er druk wordt gewerkt aan de antwoordbrieven op de eindberichten.
Ik heb zelf deelgenomen aan een werkatelier over de afstemming tussen het straf- en bestuursrecht. In dit werkatelier discussieerden vertegenwoordigers van Openbaar Ministerie, politie, gemeenten, provincies en waterschappen over dit onderwerp. Een Friese politieman sprak als aftrap zijn zorg uit over de huidige praktijk waarin de politie zich nu al terugtrekt van de handhaving en zich vooral concentreert op de opsporing. Naar zijn idee is dat te vroeg. Hij ziet een belangrijke rol voor de regionale uitvoeringsdiensten weggelegd in een betere afstemming tussen straf- en bestuursrecht. Het was een mooi begin van een geanimeerde discussie over de dit thema.
Na het werkatelier was er een forum, waarbij de belangrijkste discussies bij de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten de revue passeerden. Het forum vormde een mooie afsluiting van de prima georganiseerde bijeenkomst.

Donderdag het hoogtepunt van de week: het VGG-portefeuillehoudersoverleg over de sturingsvarianten. De provincie was hier dit keer ook van de partij. Een aantal wethouders pleitte ervoor ook de gastheerorganisatievariant in beeld te houden. Wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen zei dat hij daar geen bezwaar tegen heeft, maar dat hij ook begrip heeft voor het standpunt van de provincie om publieke taken publiek te organiseren. Gemeentesecretaris Joep Hoedjes van Ten Boer zei dat de verschillen tussen de centrumgemeente en gastheerorganisatie nihil zijn. Daarna ontspon zich een discussie over het nieuwe werken, de financiële uitgangspunten, het loongebouw, de zachte aspecten (cultuur regionale uitvoeringsdienst), de bestuurlijke invloed en maatwerk per gemeente. Aan het einde gaf plaatsvervangend voorzitter Jan Oomkes de projectgroep opdracht om een extract te maken van de de beide notities over de sturing en daarin de door de wethouders gestelde vragen te beantwoorden. Die notitie wordt dan over een paar weken voorgelegd aan de portefeuillehouders.

Donderdagmiddag direct aan de slag gegaan met de nieuwe notitie omdat er dinsdag al weer een projectgroep wacht. De notitie krijgt als titel: ‘Sturing RUD Groningen: een kwestie van vertrouwen!’. Vrijdagmorgen de notitie om commentaar naar mijn medekerngroepleden gestuurd. Daarna met projectgroeplid Jan Roeters op bezoek geweest bij projectgroeplid Bert Knollema, die al een tijdje uit de running is. Wij zijn allerhartelijkst ontvangen door Bert en zagen met genoegen dat Bert op de weg terug is.

Vrijdagmiddag een gesprek gehad met Honny de Gucht en Bas Naber van de B&A-groep. Zij gaan een artikel schrijven over de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten. Leuk gesprek gehad, waarin de focus even niet lag op de de discussie over de sturing, maar op het proces zoals wij dat sinds eind 2009 doorlopen. Zij uitten hun waardering over onze aanpak, waarin inhoud, samenwerking en communicatie centraal staan. Een mooi compliment aan het einde van de week.