Discussie organisatievorm stap verder

Maandagmiddag was het overleg tussen het Bestuurlijk overleg RUD VGG-provincie en de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. Op de agenda de notitie 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties', met aan tafel gedeputeerde Mark Boumans, de wethouders Jan Bessembinders (VGG), Ton Schroor (Groningen) en Annalies Usmany (Appingedam) en uw blogschrijver.

Maandagmiddag was het overleg tussen het Bestuurlijk overleg RUDVGG-provincie en de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. Op de agenda de notitie 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties', met aan tafel gedeputeerde Mark Boumans, de wethouders Jan Bessembinders (VGG), Ton Schroor (Groningen) en Annalies Usmany (Appingedam) en uw blogschrijver.

In ruim een uur is er goed gediscussieerd over de variant van de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten. Afgesproken is dat de variant 14 oktober wordt besproken in een extra VGG-portefeuillehoudersoverleg met de provincie en dat er dan een richtinggevende uitspraak wordt gedaan over de organisatievorm van de RUD. Daaraan voorafgaand hebben woensdag de gemeentesecretarissen vanuit managementoptiek naar beide varianten gekeken. Marijke Gelling, één van de directeuren van de Milieudienst van de gemeente Groningen, presenteerde de variant. Daarna ontstond er een levendige discussie. De gemeentesecretarissen beklemtoonden dat de RUD een uitvoeringsorganisatie wordt en dat daarom de bedrijfsvoering van de organisatievormen het belangrijkste afwegingscriterium dient te zijn.

Maandagavond ben ik naar een informatiebijeenkomst over de RUD van de gemeenteraad van Stadskanaal geweest. Er was een goede opkomst van de raadsleden. Ik heb de hoofdlijnen van de vorming van de RUD gepresenteerd en projectgroeplid Tjeerd Piek het voorgenomen collegebesluit over het takenpakket en de organisatievorm. Er ontspon zich onder leiding van burgemeester Baukje Galama een geanimeerde discussie, waarin ook wethouder Jan Bessembinders zich roerde. Voor mij leuk om Jan een keer in een andere rol te zien.

Dinsdagmorgen al vroeg van huis gegaan. Reden het maandelijkse overleg met mijn collega-projectleiders RUD in Utrecht. Prominent op de agenda de uitspraken van staatssecretaris Atsma op 15 september in de Vaste Kamercommissie over de scheiding van vergunningverlening én toezicht en handhaving van de BRZO-bedrijven en over de centralisatie daarvan. Die uitspraken hebben tot veel commotie geleid. Met de projectleiders nagedacht over de te volgen strategie in de komende maanden, waarin mevrouw Sybilla Dekker namens de staatsecretaris de diverse belanghebbenden hoort. Voor 1 januari wil de staatssecretaris mede op basis van haar advies een definitief besluit nemen over de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op de BRZO-bedrijven.

's Avonds ter voorbereiding op de 4 Mijl vijf kilometer hardgelopen. Ik zit op schema en maak mij alleen enige zorgen over een opspelende (hardnekkige) kuitblessure.

Donderdagochtend was de projectgroepvergadering. Ook hier stond de discussie over de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' prominent op de agenda. De projectgroep is unaniem van mening dat het vanuit het projectbelang is, dat er op korte termijn een knoop wordt doorgehakt over de organisatievorm. Ook een datum geprikt voor de evaluatie van de projectfasen 1 en 2. Dat gaan wij op 11 november doen.

Vrijdagmorgen met Josée Woertman van de provincie en Wim Fred Dil van Berenschot gepraat over de invulling van de provinciale rol als de RUD er is: hoe ga je de opdrachtgevende rol dan vorm geven? Een discussie, die nog in de kinderschoenen staat, maar die in de volgende projectfasen hoog op de agenda zal staan bij de gemeenten en de provincie.

Vrijdagmiddag heb ik een tiental studenten bedrijfskunde van de RUG op het provinciehuis ontvangen. In het kader van hun studie doen zij onderzoek naar de processen bij de vorming van de RUD's in de drie noordelijke provincies. Ik heb hun verteld over het proces dat wij vanaf oktober 2009 in onze provincie doorlopen. Zij hadden zich al goed ingelezen en stelden relevante vragen. De discussie met de studenten vormde voor mij een mooie afsluiting van de werkweek.

Dit weekend klussen bij mijn zoon, die een huis heeft gekocht en zondag de 25e 4 Mijl lopen.