Digitale sociale stamtafel voor Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp

De Stichting Klankbordgroep Termunten krijgt van de provincie een subsidie van € 20.000 voor het project 'Naargs Beter as Thoes'. Met dit project wil de stichting de onderlinge sociale contacten in de dorpen Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en Woldendorp versterken. Er wordt een zogenaamde 'digitale sociale stamtafel' opgezet, waarmee oudere bewoners in de dorpen elkaar hulp kunnen vragen of hulp bieden.

Digitaal platform

Op een digitaal platform kunnen mensen een hulpvraag plaatsen of hun hulp aanbieden. Het gaat daarbij om een gesloten groep, zodat de privacy van de deelnemers gewaarborgd is. Het digitale platform helpt bewoners om langer thuis te blijven wonen en is een aanvulling op het bestaande netwerk van familie, vrienden en buren. De digitale stamtafel wordt ondersteund door lokale dorpshuizen Keuvelstee, Steunstee en Borgsweer in samenwerking met professionele zorginstellingen.

Studenten

In het project wordt samengewerkt met Noorderpoort en de Hanzehogeschool. Studenten ICT en verpleegkunde van Noorderpoort helpen ouderen in de dorpen bij het gebruik van digitale middelen, zoals de smartphone of de tablet. Ook laten ze zien hoe ouderen het beste een bericht op het platform kunnen plaatsen of iemand kunnen toevoegen aan hun netwerk. Studenten van de opleiding Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool ondersteunen de initiatiefnemers bij het bedenken van moderne oplossingen voor de zorg. Zij kunnen bijvoorbeeld stage lopen bij het project.