Digitale Kwaliteitsgids over Groninger landschappen beschikbaar

De provincie Groningen heeft vele verschillende landschappen. De nieuwe Kwaliteitsgids beschrijft niet alleen de Groninger landschappen maar gaat ook over ruimtelijke kwaliteiten en erfgoed. De website geeft op een toegankelijke manier informatie over landschap, ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, als aparte thema's maar ook in onderlinge samenhang. De gedeputeerden Henk Staghouwer en Fleur Gräper-van Koolwijk waren aanwezig bij de feestelijke lancering op 1 december.

Goede ruimtelijke plannen

De kwaliteitsgids kan gebruikt worden door iedereen die ruimtelijke plannen ontwerpt, ze beoordeelt of uitvoert. De gids geeft ook handreikingen bij kleine en grotere ruimtelijke ontwikkelingen met tips voor proces en ontwerp, advies bij ruimtelijke ontwikkeling en diverse voorbeeldprojecten en visies. Alle gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen kunnen zelf projecten aan de Kwaliteitsgids toevoegen en met anderen delen.

Samen werken aan kwaliteit

De Kwaliteitsgids is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en waterschappen en is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincie, waterschappen. De provincie praat verder met gemeenten en waterschappen over een nieuwe manier van werken om samen het cultureel erfgoed, de ruimtelijke kwaliteiten en het landschap van Groningen te beheren, bewaren en verder te ontwikkelen.

Kijk op www.kwaliteitsgidsgroningen.nl.