Digitaal participatieplatform Stem van provincie Groningen van start

Groningers kunnen vanaf 18 mei hun mening geven en actief meewerken aan plannen voor de provincie via het nieuwe digitale participatieplatform www.stemvanprovinciegroningen.nl. Met het platform wil de provincie inwoners actief betrekken bij plannen en beleid. Als eerste kunnen inwoners meepraten over de provinciale Omgevingsvisie. 

Chemiepark met paarden

Meepraten

Het platform willen we gebruiken om democratische participatieprocessen te organiseren. Het platform maakt het makkelijk om mee te praten of voorstellen in te dienen. Zo kunnen inwoners van onze provincie vroegtijdig worden betrokken bij het maken van plannen. Inwoners, andere overheden, maatschappelijke partners en bedrijven worden uitgenodigd om op het platform kennis en idee├źn uit te wisselen en samen tot keuzes te komen. 

Omgevingsvisie

Een van de onderwerpen waarover inwoners en anderen kunnen meepraten is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een belangrijk document van de provincie waarin de plannen staan voor de inrichting en het gebruik van de omgeving. In de Omgevingsvisie wordt rekening gehouden met het beleid van andere overheden en belanghebbenden. Het document laat zien welke spanningen er bestaan tussen verschillende onderdelen die invloed hebben op de leefomgeving, zoals windmolens, zonneparken, industrie, natuur en wonen.  

Stellingen

Groningers kunnen de komende weken reageren op vragen en stellingen die gebaseerd zijn op een serie artikelen over de staat van de leefomgeving uit het Dagblad van het Noorden. Dit is het startpunt voor het gesprek over de toekomst van onze provincie en het gebruik van de ruimte. Hierbij speelt het platform een belangrijke rol. Inwoners kunnen vervolgens op het platform reageren. Deze reacties gebruiken we als inbreng voor vervolggesprekken over de Omgevingsvisie met inwoners, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Stimuleren

Het platform Stem van provincie Groningen is het resultaat van een gezamenlijke investering door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Programma Democratie in Actie) en de provincie Groningen. De provincie en gemeente Groningen zorgen ervoor dat Groningse gemeenten die dat willen het platform ook kunnen gebruiken. Daarmee willen we als provincie online participatie in Groningen stimuleren en inwoners een herkenbare plek geven om mee te kunnen praten.