Diervriendelijke rasters tegen ganzen bij Schildmeer

In natuurgebied 't Roegwold aan de noordzijde van het Schildmeer is een raster van bijna een kilometer lang geplaatst. Het hek moet voorkomen dat jonge ganzen die nog niet goed kunnen vliegen voedsel gaan zoeken in het landbouwgebied. De aanleg van het raster vloeit voort uit het ganzenakkoord, dat de provincie, boeren en natuurorganisaties in 2014 hebben ondertekend.

In natuurgebied 't Roegwold aan de noordzijde van het Schildmeer is een raster van bijna een kilometer lang geplaatst. Het hek moet voorkomen dat jonge ganzen die nog niet goed kunnen vliegen voedsel gaan zoeken in het landbouwgebied. De aanleg van het raster vloeit voort uit het ganzenakkoord, dat de provincie, boeren en natuurorganisaties in 2014 hebben ondertekend. 

Diervriendelijk

Met het raster wordt op een diervriendelijkere manier geprobeerd om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Het hek heeft op bepaalde afstanden  openingen die, behalve tijdens de broedperiode, het gehele jaar open staan. Op deze manier kan het klein wild zich ongehinderd verplaatsen. Het raster is geplaatst door Landschapsbeheer Groningen in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Financiering

De kosten van het raster liggen rond de 10.000 euro. Dit bedrag wordt betaald uit het budget van 150.000 euro dat Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld voor gansvriendelijke maatregelen. De rest van dit budget wordt de komende jaren besteed aan diervriendelijke verjaagmethoden.