Diervriendelijk experiment voor natuurlijk evenwicht ganzen

In het natuurgebied Tetjehorn bij Overschild is een experiment gestart om de overlast van ganzen in landbouw- en natuurgebieden op een diervriendelijke manier aan te pakken. Het aantal ganzen neemt de laatste jaren toe. De provincie draagt bij aan het experiment en wil natuurorganisaties en boeren helpen om opnieuw een natuurlijk evenwicht te vinden. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg gaf het startsein door witte klaver in te zaaien. Deze plantensoort moet ganzen naar speciale gebieden lokken. Het inzaaien van witte klaver is een van de natuurvriendelijke maatregelen in het experiment.

 

In het natuurgebied Tetjehorn bij Overschild is een experiment gestart om de overlast van ganzen in landbouw- en natuurgebieden op een diervriendelijke manier aan te pakken. Het aantal ganzen neemt de laatste jaren toe. De provincie draagt bij aan het experiment en wil natuurorganisaties en boeren helpen om opnieuw een natuurlijk evenwicht te vinden. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg gaf het startsein door witte klaver in te zaaien. Deze plantensoort moet ganzen naar speciale gebieden lokken. Het inzaaien van witte klaver is een van de natuurvriendelijke maatregelen in het experiment.

Meerdere instrumenten

Natuurgebied Tetjehorn is een broed- en overwintergebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Ganzen zorgen hier voor veel schade. Ze vreten aan granen en gras en bevuilen met hun uitwerpselen gras dat bestemd is als veevoer. Tegen ganzenoverlast zijn al veel maatregelen geprobeerd. Van afschieten tot verjagen met lichtflitsen. Het nieuwe experiment bestaat uit een combinatie van meerdere instrumenten. Een daarvan is het inzaaien van witte klaver, die de ganzen moet weghouden van bepaalde stukken grond. In het experiment worden de gebieden waar kuikens opgroeien bovendien minder aantrekkelijk gemaakt. En waar de vogels niet welkom zijn, komen minder ‘lekkere’ gewassen. Het verjagen van de ganzen gebeurt via een speciale laser. Met de opgedane kennis in het experiment kan een grootschaliger plan van aanpak gemaakt worden.

Ganzen horen bij Groningen

Het aantal ganzen groeit landelijk. Grauwe ganzen komen het meest voor. Iedere zomer zijn er ongeveer 400.000 in Nederland. Groningen heeft ’s zomers te maken met zo’n 1.300 grauwe ganzen. De schade is hier nog relatief gering. Volgens gedeputeerde Van der Ploeg horen ganzen bij Groningen. "De toename valt hier mee, maar verstoort wel het natuurlijk evenwicht. Dit willen wij weer op een natuurlijke manier herstellen. Massaal afschieten of vergassen is niet ons antwoord. Al was het maar omdat de populaties zich daarna snel herstellen."

In het experiment werkt de provincie samen met een aantal agrariërs, de wildbeheereenheid, Staatsbosbeheer, Faunabeheereenheid, een ganzendeskundige (SOVON Vogelonderzoek Nederland) en bestuurders van Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren, Agrarische Natuurvereniging Meervogel, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.