Dialoog tussen boeren en buren gaat verder in 2014

Zo'n twintig boeren en hun buren hadden zich op 23 november verzameld rond de keukentafel tijdens de eerste Groninger Boerenburendag. Samen gingen ze in gesprek over de leefbaarheid op het platteland. Naast een gesprek aan de keukentafel kregen de gasten ook een rondleiding door het boerenbedrijf. Het is de bedoeling dat de dialoog tussen boeren en buren verder gaat en dat het evenement in 2014 opnieuw georganiseerd wordt.

Zo'n twintig boeren en hun buren hadden zich op 23 november verzameld rond de keukentafel tijdens de eerste Groninger Boerenburendag. Samen gingen ze in gesprek over de leefbaarheid op het platteland. Naast een gesprek aan de keukentafel kregen de gasten ook een rondleiding door het boerenbedrijf. Het is de bedoeling dat de dialoog tussen boeren en buren verder gaat en dat het evenement in 2014 opnieuw georganiseerd wordt.

Uitbreiding boerenbedrijf

Tijdens Boerenburendag kwamen verschillende onderwerpen voorbij. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over plannen die de boeren hebben voor de uitbreiding van hun bedrijf. Wat betekent dat voor de leefomgeving van de dorpsbewoners? Ook spraken boeren met hun buren over het bedrijfsverkeer in het dorp. Grote landbouwmachines op de weg kunnen voor overlast zorgen voor de dorpsbewoners.

Vervolg op de Landbouwdialoog

Boerenburendag was het vervolg op de Landbouwdialoog uit 2012, waarbij er gesproken werd over de ontwikkeling van de duurzame landbouw in Groningen. Boeren spraken tijdens deze bijeenkomst met verschillende groepen uit de samenleving. Uit de dialoog bleek dat het vooral nodig is om in gesprek te blijven met elkaar, om zo het onderlinge begrip te vergroten.

De provincie Groningen heeft het initiatief genomen tot het organiseren van Boerenburendag en heeft daarbij samengewerkt met LTO Noord, de Natuur- en Milieufederatie Groningen en Boerennatuur.