Dertig miljoen extra voor ontwikkeling Noordoost-Groningen

Samen met de gemeenten Oldambt, Delfzijl en De Marne gaat de provincie Groningen werken aan de verbetering van de leefbaarheid van Noordoost-Groningen. In Winschoten en Delfzijl worden de centra aangepakt. Verder gaan we in de gemeente De Marne onder meer bezig met de ontwikkeling van Lauwersoog. Voor het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid hebben Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota dertig miljoen euro uitgetrokken. Gedeputeerde Marianne Besselink was op 29 mei aanwezig bij de uitreiking van de uitvoeringsprogramma's in het provinciehuis.

 

Samen met de gemeenten Oldambt, Delfzijl en De Marne gaat de provincie Groningen werken aan de verbetering van de leefbaarheid van Noordoost-Groningen. In Winschoten en Delfzijl worden de centra aangepakt. Verder gaan we in de gemeente De Marne onder meer bezig met de ontwikkeling van Lauwersoog. Voor het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid hebben Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota dertig miljoen euro uitgetrokken. Gedeputeerde Marianne Besselink was op 29 mei aanwezig bij de uitreiking van de uitvoeringsproramma's in het provinciehuis.

Oldambt: behoud van regionaal koopcentrum Winschoten

In het uitvoeringsprogramma van Oldambt staat de centrumfunctie van Winschoten als regionaal koopcentrum centraal. De inspanningen van de provincie en de gemeente richten zich hierbij op verschillende aspecten van het centrum: winkelen, uitgaan, recreatie, historie en een centrumgebied dat bereikbaar, compact, gedifferentieerd en met elkaar verbonden is. Ook de kwaliteitsverbetering van de schil om het centrum heen krijgt aandacht. Hierbij werken we nauw samen met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Delfzijl: versterken centrum en herstel van de verbinding met de zee

Ook het uitvoeringsprogramma van Delfzijl is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het centrum, met drie aandachtspunten:

  • versterking van het centrum door het compacter te maken, gevels en straten te verbeteren en extra parkeerruimte te creëren;
  • herstel van de oude vestingstructuur om zo het centrum aantrekkelijker te maken;
  • herstel van de verbinding met de zee, verbetering van het zeestrand en het creëren van toeristische trekkers, zoals een evenemententerrein, een waddencentrum en een badpaviljoen.

De Marne: ontwikkeling Lauwersoog en Ulrum

Het uitvoeringsprogramma van De Marne draait om de ontwikkeling van Lauwersoog en verbetering van de kwaliteit van het dorp Ulrum. Voor Lauwersoog zetten we geld in om kadeverlenging van de haven, de ontwikkeling van een garnalencentrum en de komst van museum Eb en Vloed mogelijk te maken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de haven, zowel voor visserij als recreatie en toerisme. In Ulrum werken we samen met de bewoners aan de ontwikkeling als ‘dorp van de toekomst’.

Besluitvorming

Met de extra investering van dertig miljoen euro willen we bereiken dat het in Noordoost-Groningen ook in de toekomst prettig wonen en werken is. Provinciale Staten beslissen op 26 juni 2013 over de Voorjaarsnota 2013 en daarmee over de 30 miljoen euro voor de uitvoering van het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid. De gemeenteraden van De Marne, Oldambt en Delfzijl beslissen ook in juni over de uitvoeringsprogramma’s voor hun gemeenten.