Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap Groningen 

Er hebben dertien personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Groningen. Onder de sollicitanten zijn vijf vrouwen en acht mannen. 

Geen bekendmaking partijkleur

René Paas, die als commissaris van de Koning nauw betrokken is bij de benoeming van burgemeesters, kondigde bij het in ontvangst nemen van de profielschets aan niets bekend te maken over de politieke kleur van de sollicitanten, om het proces zo discreet mogelijk te houden.

Nieuwe gemeente

De vacature is ontstaan door de vorming van een nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2019, waarbij Groningen, Haren en Ten Boer zijn samengevoegd. Sindsdien treedt Peter den Oudsten op als waarnemend burgemeester. Dat doet hij totdat in de vacature is voorzien.