Dertien projecten krijgen bijdrage uit Nationaal Programma Groningen

Elektrische deelauto's en de aanleg van een warmtenet in de gemeente Loppersum, ondersteuning van het dorpsproces in Overschild en bijscholing van werknemers in de technische installatiebranche. Dit zijn vier van de dertien projecten die geld ontvangen van het Nationaal Programma Groningen. In totaal krijgen de projecten bijna € 8 miljoen. De aanvragen zijn ingediend door de gemeenten Loppersum, Midden-Groningen en de provincie.

Gemeente Loppersum

De meeste projecten komen van de gemeente Loppersum: acht in totaal. Twee voorbeelden zijn:

  • Duurzame mobiliteit 'Doe het goed of doe het niet'. Hierbij worden vijf tot tien jaar lang minimaal twee elektrische deelauto's per dorp beschikbaar gesteld. De gemeente werkt dit project samen met inwoners en lokale organisaties uit. Het project krijgt een bijdrage van € 2 miljoen.
  • In Loppersum Noord wordt een warmtenet aangelegd, waarmee een huis zonder aardgas verwarmd kan worden. Op dit warmtenet kunnen ongeveer 60 woningen, het gemeentehuis en de kerk Waardevol Leven worden aangesloten. Dit project krijgt een bijdrage van € 945.000.

Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen heeft drie projecten ingediend voor een integrale aanpak voor de toekomst van het dorp Overschild. Twee van deze projecten zijn:

  • Ondersteuning dorpsproces Overschild. Vanwege de versterkingsoperatie worden in dit dorp veel huizen gesloopt. Om dit proces gezamenlijk met de inwoners te kunnen uitvoeren zijn de komende vijf jaar meerdere professionals nodig, die ondersteuning in het bouwproces bieden. Een dorpsbouwmeester zorgt samen met de inwoners voor samenhang in ruimtelijke kwaliteit en uitvoering. Hiervoor is een bijdrage van € 1.070.000 beschikbaar.
  • Beleving en verhaal van Overschild. Aan de hand van een verhaal, kunst en cultuur worden de gedachten en emoties van inwoners opgeschreven en in beeld gebracht. Dit project krijgt een bijdrage van € 120.000.

Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft twee projecten ingediend:

  • Proef zelfrijdende shuttle. Vanaf begin 2020 willen de provincie Groningen en verschillende andere partijen in overleg met de gemeente Midden-Groningen ruim een half jaar een zelfrijdende shuttle laten rijden op een route in Sappemeer. Dit project krijgt een bijdrage van € 250.000.
  • Pilot Leven Lang Leren. Dit project is bedoeld om het personeelstekort bij bedrijven in de technische installatiebranche en de bouw te verminderen. Vijftig werknemers worden bijgeschoold en veertig werkzoekenden worden opgeleid. Hier is een bijdrage van € 340.000.

Nationaal Programma Groningen

In maart hebben het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied in totaal € 120 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die in 2019 kunnen starten. Voor de zeven gemeenten en de provincie is er elk maximaal 15 miljoen euro beschikbaar. Hiervoor zijn in mei ook projecten ingediend. Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is bedoeld voor de toekomst van Groningen op het gebied van leefbaarheid, economie en energietransitie. Schadeafhandeling en versterking worden uit andere budgetten betaald.