Derde ronde RIG binnenkort gesloten, vierde in voorbereiding

De provincie trekt de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) per 14 augustus 2017 in. Het budget raakt vanwege de grote belangstelling eerder uitgeput dan verwacht. Ondertussen bereidt de provincie de openstelling van de vierde rond van de RIG voor. Daarbij is er een kans dat de criteria van de regeling worden aangepast, zodat deze laatste ronde een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan de werkgelegenheid, innovatie, vergroening en het versterken van de economische structuur in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park.

Voorkomen overschrijding budget

De RIG2017 wordt gesloten om te voorkomen dat door de grote toestroom van projecten het subsidieplafond van 17.555.026 euro wordt overschreden. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal 40 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Tot nu toe is 30 miljoen euro van de beschikbare middelen opengesteld via drie regelingen: RIG2014, RIG2015 en RIG2017. In de vierde en laatste ronde die nu wordt voorbereid is 10 miljoen beschikbaar.

68 miljoen euro investering

In totaal hebben 14 projecten subsidie toegekend gekregen van in totaal 12,2 miljoen euro. Dit levert een investeringsvolume op van ruim 68 miljoen euro. Deze investeringen leiden bovendien tot ca 190 extra arbeidsplaatsen. Er zijn momenteel nog zes projecten in behandeling bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat de subsidie aanvragen toetst in opdracht van de provincie.