Derde medewerkersbijeenkomst geslaagd

Hoogtepunt van de afgelopen week was de derde medewerkersbijeenkomst. Ruim 120 medewerkers waren maandagmiddag naar de Hanze Plaza in Groningen gekomen. Kwartiermaker Saskia Gerritsen zette in haar opening de toon. Zij stelde zichzelf voor en gaf aan welke verwachtingen zij heeft van de medewerkers. Saskia deed dat op een open, duidelijke manier en met humor. Zij presenteerde tot slot van haar opening de stand van zaken van de inrichting van de Regionale Uitvoeringsdienst.

Hoogtepunt van de afgelopen week was de derde medewerkersbijeenkomst. Ruim 120 medewerkers waren maandagmiddag naar de Hanze Plaza in Groningen gekomen. Kwartiermaker Saskia Gerritsen zette in haar opening de toon. Zij stelde zichzelf voor en gaf aan welke verwachtingen zij heeft van de medewerkers. Saskia deed dat op een open, duidelijke manier en met humor. Zij presenteerde tot slot van haar opening de stand van zaken van de inrichting van de Regionale Uitvoeringsdienst. Projectleider personeel Raymond Meijers liep daarna het Sociaal statuut gedetailleerd langs. Hij zette de inhoud ervan duidelijk uiteen en ging ook uitgebreid in op de decentrale pakketvergelijking en de plaatsingsprocedure. Raymond beantwoordde de vele vragen met grote deskundigheid. De medewerkers toonden zich betrokken bij de vorming van de RUD. Velen willen eindelijk wel eens aan de slag in de RUD.

Dinsdag vergaderde ik met mijn collega-projectleiders RUD. De projectleiders schetsten de stand van zaken van de RUD-projecten. De meeste gemeenschappelijke regelingen worden kort voor of kort na 1 januari opgericht, over de meeste sociale statuten is een onderhandelingsakkoord afgesloten en alle RUD’s hebben een kwartiermaker en/of (beoogd) directeur. De meeste RUD’s gaan op 1 januari nog niet draaien. In Zuid-Holland zijn er vier RUD’s operationeel en de twee netwerk-RUD’s in Overijssel gaan per 1 januari van start. Bij de meeste RUD’s zitten de medewerkers op 1 januari echter nog niet op de definitieve locatie(s) en zijn de medewerkers ook niet geplaatst. In een aantal gevallen wordt met detacheringen gewerkt tot de plaatsingsprocedure is doorlopen. De meeste RUD’s zijn pas medio volgend jaar echt operationeel. In onze buurprovincies Drenthe en Fryslân wordt dat na de zomervakantie. Het overleg van de projectleiders RUD gaat daarom in het eerste halfjaar van 2013 nog door. Er valt nog veel kennis te delen.

Woensdag lag het concept voor nieuwsbrief nummer 23 er. Dit nummer is geheel gewijd aan de medewerkersbijeenkomst.

Donderdagmorgen kerngroep. Er ligt op dit moment heel veel werk. Saskia probeert daar zo veel mogelijk lijn in te brengen. Er zijn op dit moment knelpunten in de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan. Dit kan gevolgen hebben voor de start van de plaatsingsprocedure.
Aan het einde van de middag met de kerngroepleden Gea Koeling en Jan Smittenberg naar Zwolle gereisd. Daar met Mark Leemans, Annette Prent, Erik Bovens en Christiaan Elfferink van KplusV organisatieadvies de totstandkoming van het bedrijfsplan geëvalueerd. Tevredenheid voerde de boventoon omdat wij samen in korte tijd een kwalitatief goed bedrijfsplan hebben gemaakt.

Vrijdag was de stuurgroep. Saskia Gerritsen heeft daar haar eerste bevindingen gegeven. Zij is zeer positief over de houding van de toekomstige RUD-medewerkers. Saskia is bezorgd over de knelpunten in de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan. Er volgde een uitgebreide discussie met de stuurgroep, die alles in het werk wil stellen de vaart in het (inrichtings)proces te houden.