Denk mee over profiel nieuwe commissaris van de Koning

Waar moet de nieuwe commissaris van de Koning in Groningen aan voldoen? Inwoners van de provincie hebben nu de kans daarover mee te denken. Tot en met 27 september kunnen Groningers een enquête invullen, waarmee ze kunnen aangeven hoe het profiel van de opvolger van Max van den Berg - die per 1 april 2016 vertrekt - eruit moet komen te zien.

Waar moet de nieuwe commissaris van de Koning in Groningen aan voldoen? Inwoners van de provincie hebben nu de kans daarover mee te denken. Tot en met 27 september kunnen Groningers een enquête invullen, waarmee ze kunnen aangeven hoe het profiel van de opvolger van Max van den Berg - die per 1 april 2016 vertrekt - eruit moet komen te zien.

Profielschets

De nieuwe commissaris van de Koning in Groningen moet passen bij de provincie Groningen en haar inwoners. Daarom hebben de fractievoorzitters besloten een publieksenquête te houden over het gewenste profiel van de nieuwe commissaris. De fractievoorzitters nemen de uitkomst van de enquête mee bij het opstellen van de profielschets. In de profielschets staan de eisen die worden gesteld aan de nieuwe commissaris van de Koning.

Procedure

Het is de bedoeling de profielschets op woensdag 28 oktober 2015 tijdens een extra Statenvergadering te bespreken en daarna aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bieden. De minister stelt de vacature vervolgens open. Meer informatie over de wervingsprocedure is te vinden in ons dossier.

Publieksenquête

De publieksenquête is tot en met 27 september online in te vullen. Insturen via de post kan ook. Op dinsdag 15 en woensdag 16 september 2015 verschijnt de enquête in zijn geheel in de Groninger huis-aan-huisbladen. Belangstellenden kunnen de enquête invullen en opsturen naar de provincie Groningen, ter attentie van Statengriffie, Antwoordnummer 58, 9700 WB Groningen.