Definitieve vergunning voor afvalverwerkingsbedrijf Jager Midwolde

Afvalverwerkingsbedrijf Jager in Midwolde krijgt definitief een milieuvergunning van de provincie Groningen. Deze vergunning is wel een stuk strenger dan de oorspronkelijke ontwerpvergunning die een jaar geleden ter inzage lag. Mede naar aanleiding van inspraakreacties, gesprekken met belanghebbenden en nader onderzoek is een aantal extra voorwaarden gesteld om de hinder door geluid en stof voor omwonenden verder te beperken.

 

Afvalverwerkingsbedrijf Jager in Midwolde krijgt definitief een milieuvergunning van de provincie Groningen. Deze vergunning is wel een stuk strenger dan de oorspronkelijke ontwerpvergunning die een jaar geleden ter inzage lag. Mede naar aanleiding van inspraakreacties, gesprekken met belanghebbenden en nader onderzoek is een aantal extra voorwaarden gesteld om de overlast door geluid en stof voor omwonenden verder te beperken.

Geen nachttransporten

De beperkingen bestaan er vooral uit dat nachttransporten (tussen 23.00 en 7.00 uur) door vrachtwagens van Jager niet meer zijn toegestaan. Bovendien heeft het bedrijf de verplichting om te proberen na 20.00 uur niet meer met vrachtwagens het terrein op en af te rijden. Deze laatste maatregel gaat de provincie Groningen na twee jaar evalueren. Daarnaast moeten er aanvullende maatregelen genomen worden tegen de verspreiding van grof stof. Jager moet bovendien onderzoeken op welke manier de hinder door stof nog verder beperkt kan worden. Als dat mogelijk is moet het binnen drie jaar ook gerealiseerd worden.

Andere mogelijkheden

In de afgelopen maanden is ook nog bekeken of het mogelijk is de hinder te beperken door een andere uitrit te maken voor de vrachtwagens van Jager. Ook is tussentijds door de provincie bekeken of het een optie is om de bedrijfsactiviteiten van Jager in Midwolde te beƫindigen door verplaatsing of uitkoop. De onderhandelingen die hierover met Jager gevoerd zijn, zijn echter helaas niet succesvol afgerond.

De definitieve vergunning ligt ter inzage vanaf 20 december 2012 tot 30 januari 2013.