Definitieve alternatieven voor verdubbeling N33 Appingedam-Zuidbroek bekend

De definitieve alternatieven voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam zijn bekend. In totaal worden zeven alternatieven onderzocht de komende maanden. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in 2016 ter inzage lag, ging uit van drie alternatieven. Op basis van wensen uit de omgeving zijn er nog eens vier bijgekomen. De N33 wordt verdubbeld om de leefbaarheid en economische ontwikkeling in Noordoost-Groningen te stimuleren. De provincie en het Rijk voeren het project uit.

Ontwerpsessies

Twee van de vier alternatieven die er de afgelopen tijd zijn bijgekomen, komen uit ontwerpsessies met direct omwonenden. Het ging om interactieve ontwerpsessies waar deelnemers hun wensen en belangen kenbaar konden maken. Zo is het alternatief van werkgroep Tjuchem verder uitgewerkt tot Alternatief X1. En ontstond er vanuit de werkgroep Landbouw een nieuw tracé, Alternatief X2. "We hebben mensen uitgedaagd om te zeggen wat ze wél willen en hen letterlijk aan de tekentafel gezet", vertelt Ina de Lange, omgevingsmanager van het project. "Dat dit twee kansrijke alternatieven heeft opgeleverd is een prachtig resultaat."

Effectenonderzoeken

De komende maanden doet de projectorganisatie onderzoek naar de effecten op de omgeving, zoals luchtkwaliteit, geluid, landschap en natuur. Op basis van de onderzoeksresultaten worden de zeven alternatieven tegen elkaar afgewogen. De resultaten hiervan worden in het najaar gepresenteerd. Mensen kunnen hier op reageren, onder andere via www.n33midden.nl. Op deze website zijn ook de verschillende alternatieven te vinden en kan de sitebezoeker een reactie plaatsen.

Besluitvorming

Eind dit jaar besluiten de bestuurders over het Voorkeursalternatief voor de N33 Zuidbroek-Appingedam. Dit wordt begin 2018 ter instemming aan de Provinciale Staten voorgelegd.