Definitief plan voor nieuwe weg Mensingeweer-Winsum-Groningen

Het definitieve plan voor de nieuwe wegverbinding Mensingeweer - Winsum - Groningen (N361) is klaar. Het plan zorgt voor een betere leefbaarheid in de aanliggende dorpen, een betere verbinding tussen Noordwest Groningen en de stad en de verbetering van de verkeersveiligheid. Bovendien hebben we in het plan opgenomen dat we de schade aan natuur en landschap door de nieuwe weg gaan verzachten en zo nodig compenseren.

Het definitieve plan voor de nieuwe wegverbinding Mensingeweer - Winsum - Groningen (N361) is klaar. Het plan zorgt voor een betere leefbaarheid in de aanliggende dorpen, een betere verbinding tussen Noordwest Groningen en de stad en de verbetering van de verkeersveiligheid. Bovendien hebben we in het plan opgenomen dat we de schade aan natuur en landschap door de nieuwe weg gaan verzachten en zo nodig compenseren.

De nieuwe route

Aan de hand van reacties van bewoners en andere belanghebbenden hebben we het plan, dat we vlak voor de zomer presenteerden, op een paar punten aangepast. Er komt nu een bushalte aan de nieuwe weg bij Adorp, een tweede rotonde aan de zuidkant van Winsum en een rechtstreekse verbinding tussen de Onderdendamsterweg en Ranum. Waar de nieuwe weg komt te liggen kunt u zien op de pagina N361 Mensingeweer-Winsum-Groningen. Daar vindt u ook de voordracht aan Provinciale Staten en de bijbehorende bijlagen.

Hoe nu verder?

Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum hebben met het plan ingestemd. Het plan ligt eind dit jaar ter goedkeuring bij de gemeenteraden en Provinciale Staten. Dan is ook uitgewerkt hoe we schade op het gebied van landschap en natuur kunnen compenseren.

Wanneer gaan we beginnen?

Als de gemeenteraden de raden en Provinciale Staten met het plan instemmen kunnen de eerste werkzaamheden aan het weggedeelte tussen Mensingeweer en Ranum in 2012 starten.