Definitief geen vergunning voor scheepswerf Pattje

De provincie Groningen weigert definitief een vergunning te verlenen aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen. De reden hiervoor is dat het bedrijf niet kan voldoen aan de geluidsnormen die in Nederland gelden, als het gaat om het bouwen van schepen. In het voorjaar heeft de provincie al aangekondigd dat er geen vergunning verleend zou worden.

Geluidsoverlast

Het bouwen aan schepen zorgt voor veel geluid, wat een hoop overlast geeft voor de omgeving. Dit is na een intensieve periode van metingen ook bevestigd. De bestuursrechter heeft in juni 2015 de provincie opgedragen om op basis van geluidsmetingen een besluit over de vergunning te nemen. De provincie heeft dit besluit genomen in nauw overleg met de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Andere werkzaamheden

Het definitief weigeren van de vergunningverlening betekent niet dat er niets meer gedaan kan worden op de werf. De locatie is geschikt voor tal van werkzaamheden. Een deel van de activiteiten waarvoor het bedrijf een vergunning aanvraagt, kan vanwege de geluidsoverlast echter dus niet meer plaatsvinden.

Aangenomen werk

Pattje mag nu geen schepen meer bouwen op de werf, maar dat zal niet van vandaag op morgen ingaan. Op basis van de aangenomen klussen wordt nog bepaald wanneer het werk op de scheepswerf definitief stopt.