Deelnemersplatform van start

Na mijn lang weekend Zuid-Limburg dinsdag weer aan de slag. Ook de eerste werkdag van onze kwartiermaker Saskia Gerritsen. Saskia valt meteen met haar neus in de boter: de tweewekelijkse vergadering van de kerngroep Regionale Uitvoeringsdienst. Haar kennismaking met de mensen met wie zij de komende maanden intensief gaat samenwerken, de projectleiders Gea Koeling en Jan Smittenberg, projectmedewerker Marianne Fokkinga en de projectsecretaresse Marleen Halsema. De verwelkoming is hartelijk en na de wederzijdse kennismaking gaan wij meteen aan de slag. Uitgebreid stilgestaan bij de informatievoorziening en automatisering. Afspraken gemaakt over het opstellen van een informatiebeleidsplan.

 

Na mijn lang weekend Zuid-Limburg dinsdag weer aan de slag. Ook de eerste werkdag van onze kwartiermaker Saskia Gerritsen. Saskia valt meteen met haar neus in de boter: de tweewekelijkse vergadering van de kerngroep RUD. Haar kennismaking met de mensen met wie zij de komende maanden intensief gaat samenwerken, de projectleiders Gea Koeling en Jan Smittenberg, projectmedewerker Marianne Fokkinga en de projectsecretaresse Marleen Halsema. De verwelkoming is hartelijk en na de wederzijdse kennismaking gaan wij meteen aan de slag. Uitgebreid stilgestaan bij de informatievoorziening en automatisering. Afspraken gemaakt over het opstellen van een informatiebeleidsplan.

Met Raymond Meijers afspraken gemaakt over de verzending van het onderhandelaarsakkoord Sociaal statuut aan colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten.
Verder Saskia geïnformeerd. Zij is zeer gemotiveerd en heel helder in haar analyses.

Woensdagmorgen om acht uur werkoverleg met projectleiders van de provinciale afdeling Programma- en Projectmanagement. Voor dit onorthodoxe tijdstip is gekozen om de opkomst te verhogen en het werkt. Gediscussieerd over de organisatiestructuur van het programma Eemsdelta. Het blijkt in de praktijk moeilijk om bij complexe vraagstukken een eenvoudige programmastructuur neer te zetten.

Aansluitend met onze communicatieadviseur Hanneke Huls en Jan Smittenberg gepraat over de communicatie in de komende maanden. Daarna met Marianne Fokkinga over de projectfinanciën.

’s Middags bijgepraat met Ton Sprenger van de Vereniging Groninger Gemeenten.

Donderdag de eerste vergadering van het deelnemersplatform. In het deelnemersplatform zijn alle organisaties vertegenwoordigd die taken in de RUD brengen. De vertegenwoordigers vormen de schakel tussen de deelnemende organisaties en de RUD. Saskia Gerritsen leidt de vergadering alsof zij al jaren in het RUD-dossier zit. Onderwerpen: opzet functieboek en de aftrap van de nulmeting producten en diensten RUD.

’s Middags werkoverleg met mijn afdelingshoofd. Vooruitgeblikt naar mijn rol in het project RUD en een nieuw project. Ik verwacht zelf dat ik tot 1 januari nog een volledige dagtaak heb aan ons project. Daarna zal het minder worden.
’s Avonds naar Wedde voor een themabijeenkomst van een raadscommissie van de gemeente Bellingwedde waar de RUD één van de drie onderwerpen is. Ik begin met een algemene presentatie en daarna volgt collega Anita Imminga met een presentatie over de gevolgen van de RUD voor de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraadsleden stellen ons veel vragen over kwaliteit, gemeenschappelijke regeling en financiën. Ruim na half elf rijd ik terug naar Peize.

Vrijdag samen met projectleider Personeel Raymond Meijers overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. Wij wisselen met elkaar van gedachten over de advisering van de ondernemingsraden over het bedrijfsplan. Op 3 december zetten wij ons gesprek voort.
’s Middags iets heel anders. Een provinciale collega, Alco van Klinken, heeft mij gevraagd om een themabijeenkomst over zaaien en maaien in akkerranden voor te zitten. Aanwezig zijn boeren die lid zijn van een agrarische natuurverenigingen en natuurbeschermers. Drie inleidingen die elkaar goed aanvullen: literatuuronderzoek, veldonderzoek en een praktijkverhaal. Daarna een goede discussie over het verbeteren van het akkerrandenbeleid met als doel het broedsucces van de veldleeuwerik te verhogen. Net als in ons project is de betrokkenheid van de boeren en natuurbeschermers bij de akkerranden groot. Leuk om even iets heel anders te doen dan de RUD.