DEAL: voorbeeld van samenwerking

Dinsdag tweede nieuwsbrief verzonden met hoofdartikel over samenwerking tussen ondernemingsraden. Woensdag openhartig gesprek gehad met Jack Beverloo, directeur van de VTH-DEAL.

Dinsdag tweede nieuwsbrief verzonden met hoofdartikel over samenwerking tussen ondernemingsraden.

Woensdag openhartig gesprek gehad met Jack Beverloo, directeur van de VTH-DEAL. De vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum werken sinds medio 2010 in één organisatie. Zij zitten in Delfzijl in één gebouw met een mooie, open centrale ruimte. Jack heeft enthousiast verteld over zijn eerste ervaringen en plannen met de VTH-DEAL. Ervaringen waarvan wij in een latere fase gebruik kunnen maken voor het project RUD. Eén van die ervaringen is dat het werken in de VTH-DEAL medewerkers nieuwe perspectieven biedt door verruiming van hun werkveld.

Donderdag gesprek gevoerd met Gerhard te Rijdt, de interne RUD-regisseur bij de provincie. Gerhard brengt de gevolgen van de vorming van de RUD voor de provinciale organisatie in kaart. Binnen de provincie wordt onder andere nagedacht over de knip tussen beleid en uitvoering en de invulling van de opdrachtgeversrol.
De gevolgen van de vorming van een regionale uitvoeringsorganisatie zijn ook van belang voor de gemeentelijke organisaties (in RUD-jargon 'latende' organisaties). De projectgroepleden proberen dit onderwerp nu ook op de gemeentelijke agenda's te krijgen, voor zover dat nog niet het geval is. De gevolgen voor de latende organisaties zullen een belangrijke rol spelen bij de keuze voor het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie.

Donderdag is het landelijke zelfevaluatie-instrument kwaliteitscriteria beschikbaar gekomen. Veel later dan gepland. Reden waarom wij in ons project in het najaar zelf al een kwaliteitstoets hebben uitgevoerd, die ook in ons eindrapport wordt opgenomen. Gaan landelijk instrument wel toepassen voor gemeenten Groningen en Stadskanaal en de provincie en kijken of er verschillen zitten met onze toets.

Het venijn zat hem dit keer in de staart: vrijdag eerste workshop met de projectgroep over de uitwerking en afweging van de modellen gehad. Opnieuw aangenaam verrast door de goede kwaliteit van de discussies die in de projectgroep worden gevoerd. Uitgebreid gesproken over het takenpakket van de regionale uitvoeringsorganisatie. Gericht op inhoudelijke onderbouwing, zodat bestuurders straks goed afgewogen keuzes kunnen maken. Veel aandacht besteed aan de beschrijving van het Verbindingsmodel. Projectgroepleden hadden nog verschillende beelden bij dat model, door discussie vrijdagmorgen belangrijke stappen gezet naar gezamenlijk beeld. Tot slot zijn de aannames en de eerste resultaten van de financiële doorrekening besproken. Dit heeft er toe geleid dat wij een aantal aannames gaan aanpassen. Projectgroepleden zijn ervan doordrongen dat er nog de nodige discussies liggen voordat zij de discussienotitie terugleggen bij hun achterbannen. Daarom is vrijdag 21 januari een extra workshop gepland.
Op 28 januari volgt de derde workshop en daarna gaan de projectgroepleden de resultaten aan hun achterban voorleggen. In de derde week van februari worden er zogenoemde consultatiebijeenkomsten gehouden voor de gemeenten in het Westerkwartier en Oost-Groningen.
De spanning begint langzaam op te lopen …