Deadline gehaald!

… dat was mijn opgeluchte reactie toen ik vrijdagmiddag het rapport ‘Samenwerkingsmodellen RUD Groningen’ met powerpointpresentatie naar de projectgroep mailde.

… dat was mijn opgeluchte reactie toen ik vrijdagmiddag het rapport ‘Samenwerkingsmodellen Regionale Uitvoeringsdienst Groningen’ met powerpointpresentatie naar de projectgroep mailde. Ik was verbaasd dat het ons in relatief korte tijd (december en januari) gelukt is de modellen uit te werken. Dit kon alleen door de grote inzet van de kern- en projectgroepleden en onze adviseurs van KplusV. Zij geven het project prioriteit en zijn bereid om in hun agenda’s (extra) tijd vrij te maken voor ons project. Alleen daardoor lukt het ons tot nu toe steeds weer de deadlines te halen. Dus grote complimenten voor hen.

Voor mijzelf stond deze week ook bijna helemaal in het teken van het afronden van dat rapport. Donderdagmorgen en vrijdagmiddag afspraken afgezegd om de deadline te kunnen halen.
Samen met de kerngroepleden Liesbeth Groote Schaarsberg, Jan van Dijk en onze adviseur Jan Beldman er keihard aan getrokken.

Het begon maandagmorgen met het mailen van het slothoofdstuk met de aanbevelingen naar de projectgroepleden. Woensdag mailde Jan Beldman de kerngroep vervolgens het eindconcept. Liesbeth had de powerpointpresentatie voor haar rekening genomen en donderdag naar ons gemaild. Donderdagavond met Liesbeth, Jan en Jan bij mij thuis eerst pizza gegeten en daarna eindconcept en presentatie besproken. Vrijdag heeft Liesbeth de laatste hand aan de presentatie gelegd en heb ik zelf in het rapport de puntjes op de i gezet. Veel heen en weer gebeld en gemaild met Liesbeth en tegen drieën waren wij allebei klaar en kon het mailtje met rapport en presentatie naar de projectgroepleden. Deadline gehaald …!

Ondertussen werkt de kerngroep al aan de volgende deadline: het eindrapport van de fasen 1 en 2. Onze eerste gedachte was de tussenrapportage en het rapport samenwerkingsmodellen samen te voegen. Dat zou echter uitpakken als een zeer lijvig rapport. Het eindrapport gaat naar raads-, staten- en ondernemingsraadleden, waarvan de meesten voor het eerst kennismaken met het project RUD. Daarom donderdagavond afgesproken dat wij kiezen voor een compact eindrapport met daarin een schets van beide rapporten op hoofdlijnen. Dinsdag de achtste het eerste concept in de kerngroep bespreken en op 15 februari het eindconcept in projectgroep, zodat wij het eindrapport voor de voorjaarsvakantie naar de deelnemers aan de Bestuursconferentie kunnen sturen.

Komende twee weken gaan de projectgroepleden met hun bestuurlijke en ambtelijke achterbannen in discussie over het rapport ‘Samenwerkingsmodellen RUD Groningen’. De resultaten van die discussies bespreken wij op de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen op 4 maart met wethouders, gedeputeerde, gemeente- en provinciesecretarissen. Ik ben benieuwd!