De Staat van Groningen biedt feiten en cijfers over milieu, omgeving en erfgoed

De provincie heeft een nieuwe website: De Staat van Groningen. Op de site staan feiten, cijfers en kaarten over het woon-, werk- en leefklimaat in Groningen. De kaarten en grafieken op de website zijn interactief; dat betekent dat bezoekers zelf kunnen bepalen welke informatie voor hun situatie relevant is. De website wordt de komende jaren stap voor stap uitgebreid. Op dit moment staan de Milieumonitor, de Erfgoedmonitor en de Omgevingsbalans op de kaart.

Milieumonitor

De Milieumonitor geeft informatie over geur, geluid, lucht en veiligheid van de omgeving. Later komen hier nog meer thema's bij. Hier zijn bijvoorbeeld de meldingen van geur- of geluidsoverlast sinds 2001 te vinden. Ook is op de site te zien wat de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn op het gebied van  luchtkwaliteit en de veiligheidsrisico's voor de omgeving, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Erfgoedmonitor

Op de Erfgoedmonitor staat een overzicht van onder meer monumenten en karakteristieke panden in onze provincie. Daarbij is ook informatie te vinden over de staat van onderhoud en leegstand van deze panden.

Omgevingsbalans

De Omgevingsbalans is het meest uitgebreide onderdeel van de website, met informatie over bouwwerken, (water-)wegen, bruggen, tunnels, water, bodem, lucht, landschappen en natuur. Hier is informatie te vinden over bijvoorbeeld het aantal aardbevingen, het gebruik van P+R-locaties, bevolkingsontwikkeling, landbouw en winkelaanbod.

Open data

De provinciale databank is interessant voor inwoners, ondernemers, onderzoekers, journalisten, gemeenten en statenleden. De site bevat vooral 'open data'. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met de informatie die zij nodig hebben. Zo kunnen ze bepalen over welke periode ze informatie willen hebben en waar ze specifieke informatie over willen, bijvoorbeeld over leeftijdsopbouw. 

Openheid

De provincie verzamelt structureel informatie over de voortgang en resultaten van haar beleid. Met de cijfers en grafieken kunnen we controleren of ons beleid effectief is en of we met de juiste dingen bezig zijn. Door de gegevens toegankelijk te maken wil de provincie ook transparant maken wat ze doet. Het is de bedoeling dat alle bestaande monitoren van de provincie Groningen de komende jaren ondergebracht worden bij De Staat van Groningen.