De Marne start als eerste met Woon- en Leefbaarheidsplan

De Marne is als eerste krimpgemeente begonnen met de uitvoering van een Woon- en Leefbaarheidsplan. Het officiële startsein vond plaats op woensdag 11 januari 2012 in Zuurdijk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk overhandigde gedeputeerde Marianne Besselink een cheque ter waarde 1.000,- euro aan de vereniging Dorpsbelangen. Het Woon- en Leefbaarheidsplan is erop gericht om De Marne leefbaar te houden, ondanks de daling van het aantal inwoners en de verwachte vergrijzing.

 

De Marne is als eerste krimpgemeente begonnen met de uitvoering van een Woon- en Leefbaarheidsplan. Het officiële startsein vond plaats op woensdag 11 januari 2012 in Zuurdijk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk overhandigde gedeputeerde Marianne Besselink een cheque ter waarde 1.000,- euro aan de vereniging Dorpsbelangen. Het Woon- en Leefbaarheidsplan is erop gericht om De Marne leefbaar te houden, ondanks de daling van het aantal inwoners en de verwachte vergrijzing.

Gezamenlijk project

Het Woon- en Leefbaarheidsplan van De Marne werd eind 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat om een gezamenlijk project van de gemeente, de provincie, woningcorporatie Wierden en Borgen, inwoners en andere belanghebbenden. De focus in het Woon- en Leefbaarheidsplan ligt onder meer op het aanpassen van de woningvoorraad voor het groeiende aantal senioren. Ook valt in het plan te lezen hoe De Marne de voorzieningen, zoals kinderopvang en winkels, op peil wil houden.

Investering

Ook de andere krimpregio's Eemsdelta en Oost-Groningen werken aan woon- en leefbaarheidsplannen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het provinciale krimpbeleid. In totaal investeert de provincie Groningen 2,3 miljoen euro in de aanpak van de krimpgebieden.