De Marne neemt voortouw bij financiering baggerkosten Westgat

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu krijgt binnenkort een voorstel hoe het Westgat toch uitgebaggerd kan worden. Het Westgat is de vaargeul die Lauwersoog verbindt met de Noordzee en is dichtgeslibd, waardoor de bereikbaarheid van de haven in gevaar is. De regio wil de kosten van het baggeren betalen, als het Rijk de monitoring financiert. Ter voorbereiding hierop stelt het college van burgemeester en wethouders van De Marne de raad voor om garant te staan voor een bedrag van 315.000 euro.

Belangrijke stap

Daarmee tekent de gemeente De Marne voor een belangrijke stap in het voorstel, waar ze samen met de provincie Groningen, de haven van Lauwersoog en Rijkswaterstaat aan werkt. Op hoofdlijnen zijn de partijen er met elkaar uit. Over zaken als de benodigde vergunningen moeten de puntjes nog op de i worden gezet. Dat geldt ook voor de manier waarop het Rijk zal monitoren welk effect het baggeren van de vaargeul op de lange termijn heeft.

Nieuwe gesprekken

Eerder wees minister Schultz het baggeren van het Westgat af, omdat de kans te groot zou zijn dat de vaargeul snel weer dichtslibt en er daardoor sprake zou zijn van een desinvestering. In antwoord op Kamervragen gaf ze niettemin aan, dat ze nog wel in gesprek hierover wilde met de regio. Gedeputeerde Henk Staghouwer heeft daarom gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat om uit de impasse te komen. Afgesproken is dat de provincie de voorbereidingskosten betaalt die gemoeid zijn met het verkrijgen van de vergunningen, zoals voor de Natuurbeschermingswet.

Handreiking

De regio verwacht dat de minister positief reageert op de handreiking. 'Dat is van groot belang voor de toekomst van de visserij en de haven in Lauwersoog', stelt wethouder Mariette de Visser van De Marne. Samen met gedeputeerde Staghouwer hoopt zij dat de minister nog voor de jaarwisseling de knoop doorhakt. Staghouwer: 'dit is nou zo'n offer you can't refuse'.