De ideale woonomgeving

De Regio Groningen-Assen wil weten wat mensen aantrekkelijke woonomgevingen vinden en waarom. Daarom wordt in de regio Groningen-Assen in maart en april 2010 een woonwensenonderzoek gedaan. De Regio wil met de uitkomsten van dit onderzoek inspelen op de woonbehoeften, zodat huidige en toekomstige bewoners hun ideale woonomgeving in deze regio kunnen vinden. U kunt meepraten in een van de themabijeenkomsten.

De Regio Groningen-Assen wil weten wat mensen aantrekkelijke woonomgevingen vinden en waarom. Daarom wordt in de regio Groningen-Assen in maart en april 2010 een woonwensenonderzoek gedaan. De Regio wil met de uitkomsten van dit onderzoek inspelen op de woonbehoeften, zodat huidige en toekomstige bewoners hun ideale woonomgeving in deze regio kunnen vinden. U kunt meepraten in een van de themabijeenkomsten.

Woonwensenonderzoek

Het onderzoek wordt gehouden onder bewoners binnen de regio Groningen-Assen. Het gaat daarbij om mensen die al verhuisd zijn en mensen die van plan zijn om te gaan verhuizen. Alle deelnemers ontvangen een kleine attentie en maken bovendien kans op een rondvlucht voor twee personen boven de regio. Hoort u bij de doelgroep? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek via www.regiogroningenassen.nl

Plan voor woningbouw

Met de uitkomsten uit het onderzoek maakt de Regio Groningen-Assen een plan voor de woningbouw in dit gebied, ook voor de lange termijn. Daarbij maken ze ook gebruik van de meest recente gegevens over de bevolkingsontwikkeling en de actuele stand van de woningmarktmonitor. Het plan moet in het voorjaar van 2011 klaar zijn.

Regio Groningen-Assen

Sinds 1996 werken de gemeenten en provincies in de Regio Groningen-Assen samen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en landschap. Dit doen we om meer kwaliteit in en voor de regio te bereiken. Duurzame ontwikkeling staat daarbij voorop. Het centrale uitgangspunt voor ontwikkeling van deze regio is de bundeling van wonen, werken en mobiliteit langs de zogenaamde T-structuur gevormd door de A7 Leek/Roden-Hoogezand-Sappemeer en de A28 Groningen-Assen.