De gemeenschappelijke regeling en conceptplaatsingsadviezen

Maandag geen overleg voor de RUD, wel deadline voor de ondersteunende (financiële, personele en communicatie) functies. In totaal hebben er vanuit de deelnemende organisaties 21 mensen gesolliciteerd. Op 20 en 21 juni zijn de sollicitatiegesprekken.

 

Maandag geen overleg voor de RUD, wel deadline voor de ondersteunende (financiële, personele en communicatie) functies. In totaal hebben er vanuit de deelnemende organisaties 21 mensen gesolliciteerd. Op 20 en 21 juni zijn de sollicitatiegesprekken.

Dinsdagmorgen het wekelijkse werkoverleg met de kerngroep, onder andere discussie gevoerd over telefoniebeleid en afspraken gemaakt over het programma van onze heidag op 25 juni. Elke projectleider geeft dan een overzicht van zijn activiteiten tot 1 november en benoemt ook zijn zorgpunten. Wij hebben onze planningen verfijnd en er is nog een waslijst van zaken, die voor 1 november moeten worden geregeld. Kwartiermaker Saskia Gerritsen had haar eerste overleg met de afdelingsmanager en vier teamleiders, die al zijn benoemd.
Aan het einde van de middag was het dan zover: de officiële oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen. Plaats van handeling washet Hampshire hotel bij het Paterswoldse meer. De voorzitter van de stuurgroep gedeputeerde Mark Boumans verrichtte de opening. Hij liet de geschiedenis van het project RUD de revue passeren en riep zijn gehoor op oog te houden voor de kwaliteitsslag, die moet worden gemaakt. Daarna ondertekenden de aanwezige bestuurders en secretarissen de gemeenschappelijke regeling (GR), terwijl op een scherm de nieuwe huisstijl werd gepresenteerd. Daarmee is de nieuwe naam van onze regionale uitvoeringsdienst, Omgevingsdienst Groningen, een feit. Na de ondertekening volgde de oprichtingsvergadering van de GR. Tot slot was er een maaltijd. De oprichtingsbijeenkomst was prima georganiseerd door mijn collega's Joske Kluvers en Marianne Fokkinga.

Woensdagmorgen de eerste officiële bijeenkomst van de Omgevingsdienst: het vragenuurtje voor de uitvraag van de ondersteunende diensten. Er waren vertegenwoordigers van vier deelnemers. Zij stelden projectleider Informatievoorziening en Automatisering Godfried Damm, projectleider Financiën Evert Bovens en mij tal van vragen.
Aan het einde van de middag naar het afscheid van mijn provinciale collega Henk Poortinga in Blauwestad geweest. Prachtige locatie.

De donderdag stond voor mij geheel in het teken van mijn nieuwe klus de Omgevingsvisie.
Donderdagmiddag was de vergadering van de MT-groep.

De vrijdag heb ik voor een belangrijk gedeelte besteed aan de voorbereiding van het Dagelijks Bestuur (voorheen stuurgroep) op 21 juni en de projectgroep Personeel op 19 juni. Overleg gevoerd met Simone Brinksma, secretaris van de plaatsingscommissie, over de verzending van de conceptplaatsingsadviezen. Die worden helaas een paar dagen later verzonden dan gepland.
Vrijdag zijn ook de sollicitatiegespreken geweest met acht kandidaten voor de resterende drie functies afdelingsmanager.

Het weekend veel tijd doorgebracht met tuinieren. Heerlijk!