Das beter beschermd bij klaverblad Zuidbroek

In de buurt van het klaverblad bij Zuidbroek (N33/A7) zit een bewoonde dassenburcht. In opdracht van de provincie Groningen brengt Rijkswaterstaat een aantal rasters aan om te voorkomen dat er nog meer dassen door het verkeer worden doodgereden. Het blijft niet bij het aanleggen van rasters. Ook een bestaande faunabuis die onder de A7 loopt wordt hersteld. 

Groei dassenpopulatie

Naar verwachting zal de dassenpopulatie in deze burcht in de toekomst groeien door de komst van zwervende dassen vanuit het beekdal van de Hunze. Afhankelijk van de ontwikkelingen wil de provincie bekijken of er ook onder het tracé N33-midden nog een dassentunnel nodig is.

Faunapassage A28

Over de faunapassage onder de A28, ter hoogte van de onderdoorgang van de Drentsche Aa, is nog geen besluit genomen. Een verkenning van wat er moet gebeuren om het aantal wildslachtoffers op het traject Groningen-Zuid en De Punt te verminderen is bijna afgerond.

Financiering

De betrokken natuurorganisaties, gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe steunen de voorgestelde maatregelen. Dit najaar bespreekt de provincie met hen de financiering van de benodigde faunapassages en rasters en de volgorde van aanleg.