Dannemeer officieel van start

De aanleg van het oermoeras Dannemeer is officieel gestart. Zo'n 600 hectare landbouwgrond wordt de komende twee jaar omgevormd tot een mozaïek van open water, riet- en zeggenmoeras, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Tegelijk wordt de landbouwstructuur in delen rond het gebied verbeterd.

De aanleg van het oermoeras Dannemeer is officieel gestart. Zo'n 600 hectare landbouwgrond wordt de komende twee jaar omgevormd tot een mozaïek van open water, riet- en zeggenmoeras, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Tegelijk wordt de landbouwstructuur in delen rond het gebied verbeterd.

Onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur

Dannemeer wordt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Midden-Groningen, tussen het Drentse Hunzedal en het Waddengebied. Het nieuwe oermoeras wordt zeer geschikt voor water- en moerasvogels als roerdomp en lepelaar. Ook worden nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd.

Uitvoering

De aanleg van Dannemeer wordt uitgevoerd in twee stappen. Eerst wordt het gebied tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg aangelegd en daarna wordt het moeras tot aan de Uiterburensloot doorgetrokken. In 2012 moet het klaar zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Landelijk Gebied.