Damwanden langs Eemskanaal voldoende sterk

De damwanden langs het Eemskanaal zijn sterk genoeg. Dat blijkt uit een (duik)inspectie die de provincie Groningen heeft laten uitvoeren bij de noordoever tussen Woltersum en de Jan B. Bronssluis bij Garmerwolde. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van een brief van de vier burgemeesters van de aanliggende gemeenten, waarin zij namens de inwoners hun zorg uitspraken. Vanaf 1 januari 2014 is Rijkswaterstaat eigenaar van het Eemskanaal en de bijbehorende damwanden.

 

De damwanden langs het Eemskanaal zijn sterk genoeg. Dat blijkt uit een (duik)inspectie die de provincie Groningen heeft laten uitvoeren bij de noordoever tussen Woltersum en de Jan B. Bronssluis bij Garmerwolde. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van een brief van de vier burgemeesters van de aanliggende gemeenten, waarin zij namens de inwoners hun zorg uitspraken. Vanaf 1 januari 2014 is Rijkswaterstaat eigenaar van het Eemskanaal en de bijbehorende damwanden.

Staat van de damwanden

Damwanden zijn de planken of panelen op de grens van de oever en het water, die moeten voorkomen dat de oever in het water schuift. Voor de damwanden aan het Eemskanaal zijn verschillende materialen gebruikt: hout, beton en staal. Uit het duikonderzoek blijkt dat de damwanden van voldoende kwaliteit zijn om de oever te beschermen. Voor de betonnen delen van de beschoeiing geldt dat ze een restlevensduur hebben van 15 tot 20 jaar hebben. De houten damwanden, zo blijkt uit het onderzoek, kunnen in ieder geval nog 2 tot 5 jaar mee. De stalen damwanden zijn niet geĆÆnspecteerd omdat deze nog maar net zijn geplaatst en de langste levensduur van de drie soorten hebben.

Brief van vier burgemeesters

Een aantal weken geleden ontving de provincie een brief van de burgemeesters van de gemeenten Ten Boer, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. In deze brief gaven zij aan zich zich zorgen te maken over de staat van de damwanden. Dit vanwege reacties van bewoners die zij hadden ontvangen. Deze bewoners wonen in het gebied dat in januari 2012 te kampen had met wateroverlast. Zij moesten toen geĆ«vacueerd worden. Tijdens de wateroverlast hadden de bewoners geconstateerd dat de oever op een aantal plekken was beschadigd. Ondanks dat wij als provincie nagenoeg zeker wisten dat de beschoeiing onder water goed zijn werk had gedaan tijdens de overlast, besloten we een duikinspectie te laten uitvoeren om zwakheden in de damwanden uit te sluiten. Dit is gebeurd in nauw overleg met Rijkswaterstaat.

Overname Eemskanaal door Rijkswaterstaat

Per 1 januari 2014 neemt Rijkswaterstaat het eigendom, beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl over. Het Eemskanaal is onderdeel van deze hoofdvaarweg. Bij het maken van de afspraken tussen provincie, gemeenten en waterschap Noorderzijlvest over de damwand in het Eemskanaal, heeft Rijkswaterstaat als toekomstig eigenaar ook aan tafel gezeten. De resultaten van het onderzoek van de provincie zijn dan ook overgedragen aan medewerkers van Rijkswaterstaat, zodat zij de bevindingen kunnen opnemen in hun inspectie-, beheer- en onderhoudsplanning. Voor de houten damwanden is afgesproken dat Rijkswaterstaat deze jaarlijks gaat inspecteren. 

In januari 2014 worden de resultaten van de rijksonderzoeken naar de aardbevingsbestendigheid van de dijken verwacht. De resultaten van de duikinspectie gelden voor nu.