Cursus helpt boeren in Veenkoloniën bij overstap biologische landbouw

Er komt een cursus voor boeren in de Veenkoloniën die geinteresseerd zijn om over te stappen naar biologische landbouw. Het gaat om een oriëntatiecursus waarbij praktische zaken aan bod komen, speciaal toegespitst op de zand- en dalgronden in het gebied. De provincies Groningen en Drenthe willen de overgang naar een biologische bedrijfsvoering stimuleren en trekken 20.000 euro uit voor de cursus. 

Verschil met kleigronden

De overstap is voor akkerbouwers in de Veenkoloniën anders dan voor hun collega's op de kleigronden. Zo vraagt onkruidbestrijding specifieke aandacht. Ook zijn er op zand- en dalgronden andere teelten mogelijk, waarmee het zaai- en oogstplan van akkerbouwers in de Veenkoloniën er heel anders uitziet dan dat van boeren op kleigrond.

Oriëntatiecursus

Zowel in Groningen als in Drenthe hebben boeren inmiddels aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan de oriëntatiecursus. De deelnemers dragen zelf 350 euro bij in de kosten van de cursus, die bestaat  uit zes bijeenkomsten in het veld en een individueel gesprek. Tijdens de cursus zullen diverse biologische (teelt)adviseurs en biologische boeren hun kennis met de deelnemers delen. De cursus start in november.

Informatiebijeenkomst

Er is nog ruimte voor boeren die zich met deze cursus willen oriënteren op de omschakeling naar. De provincies Drenthe en Groningen organiseren op 22 november (13.30-15.00 uur) een start- en informatiebijeenkomst bij de Proefboerderij 't Kompas te Valthermond (Noorderdiep 211, Valthermond). Aanmelden voor deze bijeenkomst of de oriëntatiecursus kan via
www.biologischelandbouwgroningen.nl of www.innovatieveenkolonien.nl.