Coronasteun voor zelfstandigen in culturele sector voor scholing

Zelfstandigen in de culturele sector kunnen subsidie krijgen om zich te laten bijscholen. Vanaf 24 februari kunnen ze bij de Kunstraad Groningen subsidie aanvragen voor coaching, scholing of een cursus om mee met kunnen met de ontwikkelingen in de cultuursector. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar uit het coronafonds.

Extra bijdrage 

De subsidie is een extra bijdrage van de provincie om de landelijke regeling werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) te stimuleren. Deze regeling is bedoeld om de positie van zelfstandigen in de culturele en creatieve sector op de arbeidsmarkt te verbeteren. De regeling wordt uitgevoerd door Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT).

Zwaar getroffen

De cultuursector bestaat voor ongeveer 60 procent uit zzp’ers. Het zijn zowel makers (kunstenaars, acteurs, schrijvers) als ondersteunende functies (techniek, marketing, vervoer, decor). De sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Zzp'ers hebben nauwelijks opdrachten en daardoor geen inkomsten. 

Aanvulling

De voorwaarden voor de regeling PPO zijn daarom flink versoepeld. Na een reguliere aanvraag bij het PACCT vult de provincie een derde van de gemaakte opleidingskosten aan, tot een maximum van € 1800. Eerder werd bekend dat het ministerie van OCW de landelijke regeling ook aanvult. De zzp'er uit Groningen hoeft daardoor maar 10% van de opleidingskosten zelf te betalen.

Aanvragen

Zelfstandigen die gebruik willen maken van de extra bijdrage PPO kunnen vanaf woensdag 24 februari terecht bij de Kunstraad Groningen. Wie in aanmerking wil komen voor de bijdrage, moet in ieder geval een goedgekeurde aanvraag hebben ingediend bij het werktuig PPO. Zelfstandigen die na 1 januari 2021 een aanvraag bij het landelijke PPO hebben ingediend, kunnen deze opleidingskosten met terugwerkende kracht indienen bij de Kunstraad. 

Coronafonds

De provincie reserveerde € 2,3 miljoen euro voor cultuur en vrije tijd in het coronafonds. De helft daarvan is gestoken in een stimuleringspakket voor zelfstandigen, waar deze regeling onderdeel van is. Met deze extra bijdrage kan de provincie meer dan 100 zelfstandigen in Groningen ondersteunen en stimuleren bij hun professionele ontwikkeling. De andere helft is voor financiële steun voor instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Sterker uit de crisis

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid.