Consultatieronde Waddenvisie van start

De provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland organiseren op 16 mei een bijeenkomst over het voorontwerp Waddenvisie dat de provincies samen hebben opgesteld. De provincies willen graag weten wat belanghebbende organisaties in het Waddengebied, zoals gemeenten, bedrijven en natuurorganisaties, van het voorontwerp Waddenvisie vinden. De reacties worden meegenomen in het vervolgproces. De drie Provinciale Staten stellen de uiteindelijke Waddenvisie eind 2013 vast.

De provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland organiseren op 16 mei een bijeenkomst over het voorontwerp Waddenvisie dat de provincies samen hebben opgesteld. De provincies willen graag weten wat belanghebbende organisaties in het Waddengebied, zoals gemeenten, bedrijven en natuurorganisaties, van het voorontwerp Waddenvisie vinden. De reacties worden meegenomen in het vervolgproces. De drie Provinciale Staten stellen de uiteindelijke Waddenvisie eind 2013 vast.

Kwaliteit Waddengebied verhogen

Met de Waddenvisie willen de drie provincies de kwaliteit van het Waddengebied verhogen en meer harmonie brengen in het beleid voor het Waddengebied. Gedeputeerde Staghouwer: "Met het voorontwerp Waddenvisie hebben we een gezamenlijke visie in handen van de drie provincies. De reacties en meningen van alle betrokkenen uit  het Waddengebied zijn essentieel. Daarmee komen we gezamenlijk tot een rijke Waddenzee en meer ontwikkeling van recreatie, toerisme en economie in dit gebied."

Waddenvisie en Waddenfonds

De Waddenvisie is ook een richtlijn voor toekomstige beleidskaders, structuurvisies en uitvoeringsagenda’s. Bovendien is de visie het kader voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. Sinds 2012 zijn de drie provincies verantwoordelijk voor dit fonds.

Reageren

Belanghebbende organisaties in het Waddengebied krijgen het voorontwerp Waddenvisie toegestuurd. Zij kunnen dan tot 7 juni schriftelijk reageren. Kijk voor meer informatie op www.waddenzee.nl en www.waddenfonds.nl.