Congres Nieuwe energie: onbegrensde mogelijkheden?

Het was een energieke middag op vrijdag 13 juni tijdens de conferentie "Nieuwe energie: onbegrensde mogelijkheden?" Ongeveer 125 geinteresseerden gingen met elkaar in gesprek over het thema energietransitie en de uitdagingen die er op dit gebied liggen. Statenleden en Raadsleden uit diverse provincies en gemeenten en een groot aantal instellingen, organisaties en bedrijven namen deel aan de conferentie. De conferentie werd georganiseerd door de Statencommissie Mobiliteit en Energie van de provincie Groningen.

Werkbezoek Nedersaksen

Met SWITCH - de Noord-Nederlandse uitwerking van het nationaal energieakkoord - als ambitieuze agenda voor de ombouw naar een duurzame energievoorziening - zal energie nog decennia de agenda’s in Noord-Nederland beheersen. Veel energiethema’s zijn grensoverschrijdend. Daarom bracht de commissie Mobiliteit en Energie voorafgaand aan de conferentie een werkbezoek aan Nedersaksen.

Conferentie

Tijdens de conferentie werden verschillende presentaties gehouden door deskundigen op het vlak van energie. Er werd gediscussieerd over de uitdagingen en belemmeringen, praktijkvoorbeelden uit Duitsland, mogelijkheden voor samenwerking en voorwaarden voor een succesvolle energietransitie. Bekijk de foto's of kijk op Twitter #energie1306 voor een indruk van de conferentie.