Conferentie Kijk op Krimp 2020

Op woensdag 10 februari organiseert de provincie Groningen de conferentie 'Kijk op krimp 2020' over de gevolgen van krimp in Groningen. Tijdens de conferentie geven specialisten vanuit verschillende vakgebieden hun visie op krimp. Het middagprogramma is bestemd voor workshops.

Wat is krimp?

Met het begrip krimp bedoelen wij de situatie waarbij de bevolking van een gebied daalt en de leeftijdssamenstelling snel verandert. Het aantal jongeren daalt sterk, terwijl het aantal ouderen en zeer ouderen vaak nog toeneemt. Provincie Groningen heeft twee krimpgebieden: de Eemsdelta (in en rond Delfzijl) en Noord-Oost Groningen.

Plaats: Tramwerkplaats, Winschoten

De conferentie 'Kijk op Krimp 2020' is in De Tramwerkplaats te Winschoten en is bestemd voor professionals uit onderwijs, zorg, welzijn, wonen, arbeidsmarkt en de overheid.

Organisatie van het congres

De workshops worden georganiseerd door de projectpartners van de provincie Groningen in het Europese project over demografische verandering: DC NOISE (Demographic Change: New Opportunities In Shrinking Europe (www.dcnoise.eu).