Conceptprogrammabegroting naar Managementteamgroep

De eerste werkdag van de week heb ik weinig afspraken. Alleen aan het einde van de middag samen met kwartiermaker Saskia Gerritsen een gesprek met Greet Vonk van 20!20-coaching. Greet gaat de assessments doen voor de afdelingsmanagers en de teamleiders. Zij maakt hiervoor gebruik van een management developement instrument. Hierbij wordt gekeken naar de talenten, de drijfveren en het gedrag van de kandidaten.

 

De eerste werkdag van de week heb ik weinig afspraken. Alleen aan het einde van de middag samen met kwartiermaker Saskia Gerritsen een gesprek met Greet Vonk van 20!20-coaching. Greet gaat de assessments doen voor de afdelingsmanagers en de teamleiders. Zij maakt hiervoor gebruik van een management developement instrument. Hierbij wordt gekeken naar de talenten, de drijfveren en het gedrag van de kandidaten.

Dinsdag hebben wij een heidag met de kerngroep, of eigenlijk meerdag:plaats van handeling is het Scandinavisch Dorp aan het Paterswoldse meer. Wij werken de laatste maanden keihard aan de inrichting van de RUD. Elk kerngroeplid leidt één of meer projecten en dan is het belangrijk om de activiteiten regelmatig goed op elkaar af te stemmen. Wij begonnen de dag met een krachtenveldanalyse van het speelveld van ons project. Vervolgens waren mijn projecten aan de beurt (personeel, financiën en nulmeting), daarna passeerden achtereenvolgens de revue de werkprocessen (Gea Koeling), de informatievoorziening en automatisering (Godfried Damm), de BRZO-RUD (Jan Smittenberg) en de facilitaire zaken (Boudewijn Wiersma). Aan het einde van de dag sloten wij af met een eerste gedachtewisseling over de Bestuursconferentie die wij begin juni willen organiseren. Tussendoor nog een foto laten maken van de kerngroep in nieuwe samenstelling. Kortom, een nuttige dag, waarna de horloges weer gelijk staan.

De woensdag stond vrijwel helemaal in het teken van de financiën. 's Morgens projectgroep Financiën. We besteden onzee tijd vrijwel helemaal aan de programmabegroting. Aan het einde van de vergadering nog gediscussieerd over de uitvraag van de ondersteunende functies/taken. De middagpauze schiet erbij in, omdat Evert Bovens (financieel adviseur van KplusV) en ik de programmabegroting met Saskia Gerritsen doornemen. Wij krijgen van Saskia groen licht om de programmabegroting te agenderen voor de MT-groep. Daarna nog een aantal andere projectzaken met Saskia doorgesproken. Wij moeten deze week nog twee producten voor de plaatsingscommissie opleveren: de was-wordt-lijst (de bestaande functies in het oude systeem en de nieuwe functies bij de RUD) en de lijst van formatieplaatsen. Door ziekte van Gea Koeling moeten wij een noodoplossing zoeken voor de was-wordt-lijst. Saskia vraagt kerngroeplid Jan Smittenberg en hij stemt toe. Een hele opluchting. Jan werkt door tot diep in de nacht en 's morgens tegen zevenen ligt er een concept voor Saskia, Lianne Roelfes (projectgroep Personeel) en mij. Grote klasse Jan!

Op donderdag zijn de gesprekken met de kandidaten voor de functies van afdelingsmanager en teamleider. Elke kandidaat krijgt twee gesprekken. Eén met de selectiecommissie en één met de adviescommissie. Ik ben nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de gesprekken, maar vanzelfsprekend voert Saskia de gesprekken. Ik ben benieuwd. Zelf een belangrijk deel van de dag besteed aan de voorbereiding van de MT-groep op 18 april. Aan het einde van de dag besluit ik mijn voor vrijdag geplande verlofdag te laten schieten. Er moet nog te veel gebeuren.
's Avonds telefonisch contact met Saskia. De selectiegesprekken zijn goed verlopen en ik kan de e-mailadressen van de geselecteerde kandidaten naar Greet Vonk sturen. Eind volgende week al heeft zij gesprekken met de kandidaten over de resultaten van de assessments, die zij daarna met Saskia bespreekt. Vervolgens maakt Saskia de voordracht voor de stuurgroep RUD op 26 april.

Vrijdag werk ik thuis. Ik ga eerst aan de gang met de annotaties voor de MT-groep. In de loop van de ochtend komt de reactie van Lianne Roelfes op de was-wordt-lijst binnen. Even later stuurt Gea Koeling, die weer op de been is, mij de lijst van formatieplaatsen. Beide gaan naar Simone Brinksma, die de plaatsingsprocedure ondersteunt.

Evert Bovens stuurt mij de programmabegroting, die hij heeft aangepast naar aanleiding van de projectgroep Financiën en het gesprek met Saskia. De andere financiële documenten had hij gisteren al opgeleverd.
Het wachten is nu nog op de gemeenschappelijke regeling (GR), maar Jan Smittenberg is pas om half vier terug van een vergadering in Utrecht. Mijn vriendin en ik besluiten daarom al naar Amsterdam te gaan voor ons weekend. Tegen half zeven zijn wij daar en de GR met annotatie zit in mijn inbox. Direct verstuur ik de agenda en stukken naar de MT-groep.

Het zijn tropenweken. Alles staat in het teken van de inrichting van de RUD.